Παρουσιασεις διπλωματικων εργασιων ( 3 & 4 Ιουλιου 2024)

Παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών  ( 3 & 4 Ιουλίου 2024)

  • Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ,

κατεβάστε το πρόγραμμα εδώ

  • Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

κατεβάστε το πρόγραμμα εδώ

Οι παρουσιάσεις θα γίνουν όλες εξ αποστάσεως, μέσω ZOOM, ακολουθώντας το σύνδεσμο:

https://zoom.us/my/uowm.mst2

Οι παρουσιάσεις είναι ανοικτές στο κοινό, αλλά ερωτήσεις γίνονται μόνο από την τριμελή επιτροπή.

Καλή επιτυχία,

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Π.Μ.Σ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ , ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ, Τ.Κ. 50100
Τηλ.:2461068157–68221(11πμ-1μμ)
fax:2461038675  e-mail:hrmcl@uowm.gr
website: http://blogs.uowm.gr/hrmcl/

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2024)

Αγαπητές/οί μεταπτυχιακές/οί φοιτήτριες/τές,

Σας ενημερώνουμε ότι οι παρουσιάσεις των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών (Μ.Δ.Ε.) πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Φεβρουάριο-Μάρτιο, Ιούνιο-Ιούλιο, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο (ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΔΕ)

Η διπλωματική εργασία υποβάλλεται ηλεκτρονικά πρώτα στον/στην επιβλέποντα/ουσα και αφού έχει λάβει έγκριση από τον/την επιβλέποντα/ουσα, στα άλλα δυο μέλη της επιτροπής. Εργασίες που δεν έχουν εγκριθεί από τους επιβλέποντες δεν αποστέλλονται στα μέλη της επιτροπής .

 Όσοι από εσάς έχετε πάρει έγκριση από την τριμελή επιτροπή, θα αποστείλετε την συνημμένη 02.ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΔΕ  ή 02.ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΔΕ ( ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ _ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) στη Γραμματεία του ΠΜΣ στο (hrmcl@uowm.gr) μέχρι την Πέμπτη 13 Ιουνίου   2024, έτσι ώστε να προγραμματιστούν οι παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών τέλη Ιουνίου – αρχές Ιουλίου 2024.

Παρακαλούμε στις αιτήσεις να μην συμπληρώσετε την ημερομηνία, την ώρα και τον τρόπο εξέτασης (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως) θα συμπληρωθούν από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και το σχετικό πρόγραμμα θα κοινοποιηθεί άμεσα σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Ο χρόνος παρουσίασης της Μ.Δ.Ε ορίζεται ως εξής:

  • Δεκαπέντε πέντε (15) λεπτά η παρουσίαση (Power Point-μέγιστος αριθμός διαφανειών 20)
  • Δεκαπέντε πέντε (15) λεπτά η συζήτηση και η υποβολή ερωτήσεων

Ο συνολικός χρόνος παρουσίασης δεν θα ξεπερνά τη μισή ώρα.

Όλοι οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες θα πρέπει να έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις πριν την κατάθεση της αίτησης παρουσίασής της διπλωματικής τους εργασίας

Είμαστε στην διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.

Τελετη απονομης Διπλωματων 2023-2024

Αγαπητοί συνάδελφοι,  

ανακοινώνεται ότι η τελετή απονομής των Διπλωμάτων στους απόφοιτους των παρακάτω Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.):

§  «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνία και Ηγεσία»

§  «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνία και Ηγεσία σε Οργανισμούς και Επιχειρήσεις»

θα διεξαχθεί στις 17 Απριλίου 2024  και ώρα 11.00 π.μ στην Πανεπιστημιούπολη Δυτικής Μακεδονίας (Κοίλα Κοζάνης). Πρέπει να βρίσκεστε στο χώρο μία ώρα πριν δηλαδή  ώρα 10.00 π.μ.

Παρακαλείσθε μόνο όσοι θα συμμετάσχουν στην τελετή αυτή, θα πρέπει:

1. να στείλουν συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο, μέχρι τις 05-04-2024 στο email mst2020@uowm.gr

2. να επιστρέψουν σε φυσική μορφή (όχι φωτογραφία) την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα (πάσο), αυτοπροσώπως την ημέρα της ορκωμοσίας.

3. να συμπληρώσουν τη φόρμα στο δικτυακό τόπο της Δομής Αποφοίτων: https://alumni.uowm.gr/

————————————————————————————

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Π.Μ.Σ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ , ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ, Τ.Κ. 50100
Τηλ.:2461068157–68221(11πμ-1μμ)
fax:2461038675  e-mail:hrmcl@uowm.gr
website: http://blogs.uowm.gr/hrmcl/

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΜΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024)

Αγαπητοί συνάδελφοι/συναδέλφισσες, φοιτητές/φοιτήτριες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ, σας αποστέλλουμε συνημμένα το πρόγραμμα παρουσιάσεων των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών.

Οι παρουσιάσεις θα γίνουν όλες εξ αποστάσεως, μέσω ZOOM, ακολουθώντας το σύνδεσμο:

https://zoom.us/my/uowm.mst2

κατεβάστε το πρόγραμμα εδώ

Καλή επιτυχία,

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ (Φεβρουάριος 2024)

Αγαπητές/οί μεταπτυχιακές/οί φοιτήτριες/τές,

Σας ενημερώνουμε ότι οι παρουσιάσεις των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών (Μ.Δ.Ε.) πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Φεβρουάριο-Μάρτιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο (ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΔΕ)

Η διπλωματική εργασία υποβάλλεται ηλεκτρονικά πρώτα στον/στην επιβλέποντα/ουσα και αφού έχει λάβει έγκριση από τον/την επιβλέποντα/ουσα, στα άλλα δυο μέλη της επιτροπής. Εργασίες που δεν έχουν εγκριθεί από τους επιβλέποντες δεν αποστέλλονται στα μέλη της επιτροπής .

 Όσοι από εσάς έχετε πάρει έγκριση από την τριμελή επιτροπή, θα αποστείλετε την συνημμένη 02.ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΔΕ στη Γραμματεία του ΠΜΣ στο (hrmcl@uowm.gr) μέχρι την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου   2024, έτσι ώστε να προγραμματιστούν οι παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών στα τέλη Φεβρουαρίου 2024.

Μόλις ολοκληρωθούν οι αποστολές των αιτήσεων παρουσίασης διπλωματικής εργασίας και καταρτίσουμε το πρόγραμμα θα σας ενημερώσουμε για τον χρόνο και τον τρόπο παρουσίασης που θα είναι  στα τέλη Φεβρουαρίου 2024

Είμαστε στην διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.

Καλή συνέχεια.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Π.Μ.Σ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ , ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ, Τ.Κ. 50100
Τηλ.:2461068157–68221(11πμ-1μμ)
fax:2461038675  e-mail:hrmcl@uowm.gr
website: https://blogs.uowm.gr/hrmcl/

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ” ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗΤΙΚΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ” & “ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ”

Αγαπητοί/τές φοιτητές/φοιτήτριες 

Από τον Οκτώβριο  του 2023 και μέχρι τον Ιανουάριο του 2024 θα πραγματοποιηθούν δύο  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ “

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗΤΙΚΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ” 

&

“ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ”

στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ »   . 

Ο σκοπός της  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ “ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ”   αυτής, είναι η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών σε επιστημονικές διαδικασίες  όπου ερευνητές διεθνούς κύρους  θα παρουσιάσουν και θα εμβαθύνουν σε επιστημονικά θέματα σχετικά με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα

Η Δράση θα πραγματοποιηθεί με σύγχρονη εκπαίδευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο του 2023 και τον Ιανουάριο του 2024 με βάση το συνημμένο πρόγραμμα

Κατεβάστε το πρόγραμμα εδώ 

και με την  ασύγχρονη, η οποία θα πραγματοποιείται κατά την τετράμηνη διάρκειά του με την ανάρτηση υλικού ασκήσεων στο eclass του ΠΜΣ.

Η συμμετοχή αφορά μόνο τους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες του ΠΜΣ ακαδημαϊκού έτους 2023- 2024  είναι δυνητική και δεν έχει επιπλέον κόστος .

Εκ μέρους της

Διευθύντριας και Επιστημονικά Υπεύθυνης του ΠΜΣ

«Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνία και Ηγεσία σε Οργανισμούς/Επιχειρήσεις»

Καθηγήτριας Σωτηρίας Τριαντάρη ΔΕΤ – ΠΔΜ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΜΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023)

Αγαπητοί συνάδελφοι/συναδέλφισσες, φοιτητές/φοιτήτριες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ, σας αποστέλλουμε συνημμένα το πρόγραμμα παρουσιάσεων των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών.

Οι παρουσιάσεις θα γίνουν όλες εξ αποστάσεως, μέσω ZOOM, ακολουθώντας το σύνδεσμο:

https://zoom.us/my/uowm.mst2

κατεβάστε το πρόγραμμα εδώ

Καλή επιτυχία,

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΜΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023)

Αγαπητές/οί μεταπτυχιακές/οί φοιτήτριες/τές,

Σας ενημερώνουμε ότι οι παρουσιάσεις των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών (Μ.Δ.Ε.) πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Φεβρουάριο-Μάρτιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο (ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΔΕ)

Η διπλωματική εργασία υποβάλλεται ηλεκτρονικά πρώτα στον/στην επιβλέποντα/ουσα και αφού έχει λάβει έγκριση από τον/την επιβλέποντα/ουσα, στα άλλα δυο μέλη της επιτροπής. Εργασίες που δεν έχουν εγκριθεί από τους επιβλέποντες δεν αποστέλλονται στα μέλη της επιτροπής.

Όσοι από εσάς έχετε πάρει έγκριση από την τριμελή επιτροπή, θα αποστείλετε την συνημμένη 02.ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΔΕ στη Γραμματεία του ΠΜΣ στο (hrmcl@uowm.gr) μέχρι την Παρασκευή 22  Σεπτεμβρίου 2023, έτσι ώστε να προγραμματιστούν οι παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών στις 27  -28 Σεπτεμβρίου  2023. Παρακαλούμε στις αιτήσεις να μην συμπληρώσετε την ημερομηνία, την ώρα και τον τρόπο εξέτασης (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως) θα συμπληρωθούν από εμάς.

 Ο χρόνος παρουσίασης της Μ.Δ.Ε ορίζεται ως εξής: 

  • Δεκαπέντε πέντε (15) λεπτά η παρουσίαση (power point-μέγιστος αριθμός διαφανειών 20)
  • Δεκαπέντε πέντε (15) λεπτά η συζήτηση και η υποβολή ερωτήσεων

 Ο συνολικός χρόνος παρουσίασης δεν θα ξεπερνά τη μισή ώρα.

 Μόλις ολοκληρωθούν οι αποστολές των αιτήσεων παρουσίασης διπλωματικής εργασίας και καταρτίσουμε το πρόγραμμα θα σας ενημερώσουμε για τον χρόνο και τον τρόπο παρουσίασης που θα είναι στις στις 27 Τετάρτη  -28  Πέμπτη Σεπτεμβρίου  2023

Είμαστε στην διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Π.Μ.Σ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ, Τ.Κ. 50100
Τηλ.:2461068157–68221(11πμ-1μμ)
e-mail:hrmcl@uowm.gr
website: http://hrmcl.uowm.gr/