ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ/ΟΥΣΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας μοριοδότησης επιτυχόντων/ουσών ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Κατεβάστε την ανακοίνωση και τον προσωρινό πίνακα εδώ

Ενστάσεις από 17/06/2022 έως και 23/06/2022 (ώρα 12:00μμ) στη διεύθυνση

https://diaviou.mst.uowm.gr/mst/enstasi/

Β΄ Θερινο Σχολεiο 2022 του ΠΜΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ

Από την Δευτέρα  4/7/2022 μέχρι και την Παρασκευή 8/7/2022

και από την Δευτέρα 22/8/2022 μέχρι και την Παρασκευή 26/8/2022

θα πραγματοποιηθεί το  « Β΄ Θερινό Σχολείο 2022 »

στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

«ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ».

Ο σκοπός του « Β ΄ Θερινού Σχολείο 2022 του ΠΜΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ» αυτού, είναι η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητριών / τών μας σε επιστημονικές διαδικασίες όπου ερευνητές διεθνούς κύρους θα παρουσιάσουν και θα εμβαθύνουν σε επιστημονικά θέματα σχετικά με τους σκοπούς του μεταπτυχιακού.

κατεβάστε το πρόγραμμα εδώ

Εκ μέρους της
Διευθύντριας και Επιστημονικά Υπεύθυνης του ΠΜΣ
«Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνία και Ηγεσία»
Καθηγήτριας Σωτηρίας Τριαντάρη ΔΕΤ – ΠΔΜ