Προκηρυξη 2023-2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί και οργανώνει από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο

«Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνία και Ηγεσία σε Οργανισμούς/Επιχειρήσεις»

ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ (Φ.Ε.Κ. 6635/31-12-2021, τ.Β’),

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΦΕΚ 6708/31-12-2021, τ. Β’)

ΦΕΚ Παιδαγωγικής & διδακτικής επάρκειας (ΦΕΚ τ.Β’ 1767/20-03-2023)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το οποίο απονέμει: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνία και Ηγεσία σε Οργανισμούς/Επιχειρήσεις».

κατεβάστε το δελτίο τύπου εδώ

κατεβάστε την προκήρυξη 2023-2024 εδώ

Υποβολή αιτήσεων & δικαιολογητικών

από 29/3/2022 έως 28/4/2022

Παιδαγωγικη και διδακτικη επαρκεια στο ΠΜΣ

ΦΕΚ Παιδαγωγικής & διδακτικής επάρκειας

  • ΦΕΚ τ.Β’ 1767/20-03-2023 δημοσιεύτηκε η αριθμ. 3982 απόφαση που αφορά στην πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνία και Ηγεσία σε Οργανισμούς/Επιχειρήσεις» (ΦΕΚ τ.Β’ 1767/20-03-2023)

 

  • ΦΕΚ τ.Β’ 1816/22-03-2023 δημοσιεύτηκε η αριθμ. 3975 απόφαση που αφορά στην πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνία και Ηγεσία» (ΦΕΚ τ.Β’ 1816/22-03-2023)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΜΣ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2023)

Αγαπητοί συνάδελφοι/συναδέλφισσες, φοιτητές/φοιτήτριες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ, σας αποστέλλουμε συνημμένα το πρόγραμμα παρουσιάσεων των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών.

Οι παρουσιάσεις θα γίνουν όλες εξ αποστάσεως, μέσω ZOOM, ακολουθώντας το σύνδεσμο:

https://zoom.us/my/uowm.mst2

 Η φιλοξενία (host) θα γίνει από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., η οποία θα έχει την ευθύνη να κάνει Co-host τους φοιτητές που θα παρουσιάσουν την εργασία τους και να επιλύει τυχόν τεχνικά και άλλα ζητήματα.

Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες που θα παρουσιάσουν να εισέρχονται στην αίθουσα ZOOM ένα τέταρτο τουλάχιστον πριν την παρουσίαση και να αναγράφουν σωστά και ολόκληρο το ονοματεπώνυμό τους. Η διάρκεια κάθε παρουσίασης είναι το πολύ 15 λεπτά και ακολουθεί συζήτηση – ερωτήσεις διάρκειας περίπου 10 λεπτών. Η παρουσίαση (Power Point) θα ελέγχεται από το φοιτητή/τη φοιτήτρια, κάνοντας share στην οθόνη του/της. Οι παρουσιάσεις είναι ανοικτές στο κοινό, αλλά ερωτήσεις γίνονται μόνο από την τριμελή επιτροπή.

κατεβάστε το πρόγραμμα εδώ

Καλή επιτυχία !!!