Γνωστικα Αντικειμενα

 1.  

Γνωστικά πεδία για διπλωματικές

 • Τριαντάρη Σωτηρία ( Γνωστικά πεδία )

email: striantari@uowm.gr

 1. Ηθική
 2. Ηγεσία
 3. Επικοινωνία
 4. Λήψη αποφάσεων
 5. Εργασιακές σχέσεις
 6. Εργασιακός εκφοβισμός
 7. Διαπραγματεύσεις
 • Αντωνιάδης Ιωάννης (Γνωστικά πεδία)

email:iantoniadis@uowm.gr

 1. Εταιρική Διακυβέρνηση και αποδοτικότητα επιχειρήσεων.
 2. Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου – δομή και αποδοτικότητα επιχειρήσεων.
 3. Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου και συμμετοχή των γυναικών (diversity) 
 4. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και στάσεις καταναλωτών
 5. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και υπεύθυνες επενδύσεις (ESG) 
 • Κωτσαλίδου Ευδοξία (Γνωστικά πεδία)

email: ekotsalidou@uowm.gr

 1. Σύγχρονη παιδαγωγική
 2. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
 3. Συμβουλευτική Επαγγέλματος
 4. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
 5. Επικοινωνία & Διαπροσωπικές Σχέσεις
 6. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
 7. Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες
 • Πανυτσίδης Κωνσταντίνος ( Γνωστικά πεδία)

email: kpanytsidis@uowm.gr

 1. Αειφορική Διαχείριση
 2. Ανάλυσης και χειρισμός πληροφοριών
 3. Ανάπτυξη Λογισμικού Διοίκησης
 4. Βάσεις Δεδομένων
 5. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Καινοτομία
 6. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στη Διοίκηση
 7. Διαχείριση κινδύνων
 8. Δίκτυα αισθητήρων και παρακολούθηση (Big Data)
 9. Επιστήμη και Ανάλυση Δεδομένων
 10. Η τεχνολογία blockchain
 11. Κλιματική Κρίση και ανάλυση κοινωνικών ζητημάτων
 12. Περιβαλλοντική Πληροφορική
 13. Πληροφοριακά Συστήματα – Ψηφιακή Εποχή
 14. Πράσινη Πληροφορική – Πράσινες Τεχνολογίες
 15. Προγραμματισμός και μέθοδοι λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων
 16. Συστήματα επιχειρηματικής ευφυΐας
 17. Συστήματα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων
 18. Τεχνητή Νοημοσύνη – Εικονική και Επαυξημένη Πραγματικότητα – Metaverse
 19. Τεχνητή Νοημοσύνη και Διαδίκτυο Πραγμάτων στις Έξυπνες Πόλεις
 20. Τεχνολογίες Διοίκησης
 21. Ψηφιακή Διακυβέρνηση
 • Σαπρίκης Ευάγγελος (Γνωστικά πεδία)

email:esaprikis@uowm.gr

 1. Τηλεργασία και επιπτώσεις της στη λήψη αποφάσεων/ επικοινωνία.
 2. Ψηφιακές δεξιότητες ανθρώπινου δυναμικού σε οργανισμούς/ επιχειρήσεις.
 3. Τεχνολογίες Πληροφορίκης και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη σύγχρονη επιχείρηση/ οργανισμό.
 4. Επίδραση των Πληροφοριακών Συστημάτων/ ΤΠΕ στη λήψη αποφάσεων.
 5. Διοίκηση πληροφοριακών συστημάτων.
 6. Ψηφιακός μετασχηματισμός οργανισμών/ επιχειρήσεων.
 7. Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
 8. Ψηφιακή Διακυβέρνηση
 • Σπινθηρόπουλος Κωνσταντίνος ( Γνωστικά πεδία)

email: kspinthiropoulos@uowm.gr

 1. Ψηφιακός Μετασχηματισμός.
 2. Μορφές και Πηγές Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
 3. Πράσινη και Βιώσιμη Ανάπτυξη.
 4. Επιχειρηματικά Μοντέλα Ανάπτυξης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
 • Τσακιρίδου Ελένη (Γνωστικά πεδία)

email: etsakir@uowm.gr

 1. Έρευνες στην Διοικητική Επιστήμη
 2. Έρευνες με ερωτηματολόγια
 3. Εφαρμοσμένη Στατιστική
 4. Έρευνα δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού
 5. Έρευνα συστημάτων υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων
 • Πλεύρη Άννα (Γνωστικά πεδία)

email: annaplevri@gmail.com

 1. Διαπραγματεύσεις
 2. Επίλυση συγκρούσεων
 3. Διαμεσολάβηση (σε διάφορους τομείς)
 4. Ζητήματα φύλου και δικαιώματα
 5. Τεχνητή νοημοσύνη και εξωδικαστική/δικαστική επίλυση διαφορών
 6. Ζητήματα συμβολής της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στην επίλυση διαφορών στον χώρο εργασίας

*************************************************************************

Γνωστικά πεδία για διπλωματικές Ακ Έτ. 2020-2021 εδώ