ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ” ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗΤΙΚΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ” & “ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ”

Αγαπητοί/τές φοιτητές/φοιτήτριες 

Από τον Οκτώβριο  του 2023 και μέχρι τον Ιανουάριο του 2024 θα πραγματοποιηθούν δύο  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ “

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗΤΙΚΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ” 

&

“ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ”

στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ »   . 

Ο σκοπός της  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ “ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ”   αυτής, είναι η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών σε επιστημονικές διαδικασίες  όπου ερευνητές διεθνούς κύρους  θα παρουσιάσουν και θα εμβαθύνουν σε επιστημονικά θέματα σχετικά με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα

Η Δράση θα πραγματοποιηθεί με σύγχρονη εκπαίδευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο του 2023 και τον Ιανουάριο του 2024 με βάση το συνημμένο πρόγραμμα

Κατεβάστε το πρόγραμμα εδώ 

και με την  ασύγχρονη, η οποία θα πραγματοποιείται κατά την τετράμηνη διάρκειά του με την ανάρτηση υλικού ασκήσεων στο eclass του ΠΜΣ.

Η συμμετοχή αφορά μόνο τους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες του ΠΜΣ ακαδημαϊκού έτους 2023- 2024  είναι δυνητική και δεν έχει επιπλέον κόστος .

Εκ μέρους της

Διευθύντριας και Επιστημονικά Υπεύθυνης του ΠΜΣ

«Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνία και Ηγεσία σε Οργανισμούς/Επιχειρήσεις»

Καθηγήτριας Σωτηρίας Τριαντάρη ΔΕΤ – ΠΔΜ