Ακαδημαϊκος Συμβουλος

Για τους φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνία και Ηγεσία σε Οργανισμούς/Επιχειρήσεις» έχουν οριστεί Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι διδάσκοντες του Π.Μ.Σ. .

Κάθε φοιτητής έχει τη δυνατότητα αναζήτησης ενημέρωσης, συμβουλών και καθοδήγησης από τον αντίστοιχο Σύμβουλο, στο πλαίσιο που περιγράφεται στον συνημμένο Κανονισμό».

Κατεβάστε τον κανονισμό εδώ