ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

2023-2024

Πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου

Κατεβάστε το πρόγραμμα του πρώτου τμήματος (Σαββάτου) εδώ

Κατεβάστε το πρόγραμμα του δεύτερου τμήματος (Κυριακής) εδώ

Πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου

Κατεβάστε το πρόγραμμα του πρώτου τμήματος (Σαββάτου) εδώ

Κατεβάστε το πρόγραμμα του δεύτερου τμήματος (Κυριακής) εδώ

2022-2023

Πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου

Κατεβάστε το πρόγραμμα του πρώτου τμήματος (Σαββάτου) εδώ

Κατεβάστε το πρόγραμμα του δεύτερου τμήματος (Κυριακής) εδώ

 

Πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου

Κατεβάστε το πρόγραμμα του πρώτου τμήματος (Σαββάτου) εδώ

Κατεβάστε το πρόγραμμα του δεύτερου τμήματος (Κυριακής) εδώ

2021-2022

Πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου

Κατεβάστε το πρόγραμμα του πρώτου τμήματος εδώ

Κατεβάστε το πρόγραμμα του δεύτερου τμήματος εδώ

Πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου

Κατεβάστε το πρόγραμμα του πρώτου τμήματος εδώ

Κατεβάστε το πρόγραμμα του δεύτερου τμήματος εδώ

2020-2021

Πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου

Κατεβάστε το πρόγραμμα του πρώτου τμήματος εδώ

Κατεβάστε το πρόγραμμα του δεύτερου τμήματος εδώ

Πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου

Κατεβάστε το πρόγραμμα του πρώτου τμήματος εδώ

Κατεβάστε το πρόγραμμα του δεύτερου τμήματος εδώ