συμπλΗρωση των ερωτηματολογΙων αξιολΟγησης 2020-2021

Αγαπητές μεταπτυχιακές φοιτήτριες,
Αγαπητοί μεταπτυχιακοί φοιτητές,

Σας ενημερώνουμε, ότι στο πλαίσιο της αξιολόγησης του Διδακτικού Έργου για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020 – 2021 του Π.Μ.Σ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ, μπορείτε να προβείτε στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων αξιολόγησης μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://qa.uowm.gr
μέχρι και την Παρασκευή 4/06/2021.

Με εκτίμηση,

Διοικητική Υποστήριξη ΜΟ.ΔΙ.Π.
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας
Κτήριο Διοίκησης Πανεπιστημίου
Κοίλα Κοζάνης, 50100 Κοζάνη
Τηλ.: 24610 56255
E-mail: modip@uowm.gr
Web: modip.uowm.gr