Παιδαγωγική & διδακτική επάρκεια

  • ΠΜΣ «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνία και Ηγεσία σε Οργανισμούς/Επιχειρήσεις» (ΦΕΚ τ.Β’ 1767/20-03-2023)
  • ΠΜΣ «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνία και Ηγεσία» (ΦΕΚ τ.Β’ 1816/22-03-2023)