Χορηγηση Υποτροφιας σε μεταπτυχιακους φοιτητες ΠΜΣ 2020-2021

Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αρ.συν.22 στις 23/9/2021, του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η χορήγηση υποτροφίας, ύψους 500,00€, στους τρεις φοιτητές του

Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνία και Ηγεσία»,

ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία στα μαθήματα.

Οι φοιτητές αυτοί είναι:
1. (ΑΕΜ 31) με μέσο όρο βαθμολογίας 9,75.
2. (ΑΕΜ 11) με μέσο όρο βαθμολογίας 9,50.
3. (ΑΕΜ 35) με μέσο όρο βαθμολογίας 9,38.

Εκ μέρους της
Διευθύντριας και Επιστημονικά Υπεύθυνης του ΠΜΣ
«Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνία και Ηγεσία»
Καθηγήτριας Σωτηρίας Τριαντάρη ΔΕΤ – ΠΔΜ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Π.Μ.Σ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ, ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ, Τ.Κ. 50100
Τηλ.:2461068157–68221(11πμ-1μμ)
fax:2461038675 e-mail:hrmcl@uowm.gr
website: http://blogs.uowm.gr/hrmcl/

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ»

Αγαπητές μεταπτυχιακές φοιτήτριες

Αγαπητοί μεταπτυχιακοί φοιτητές

Αγαπητοί διδάσκοντες

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ»

Το ΠΜΣ «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνία και Ηγεσία» του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας οργανώνει εκπαιδευτική δράση 3μηνης διάρκειας με τίτλο «Ψηφιακές δεξιότητες και Ηλεκτρονικές Διαπραγματεύσεις» για την ενίσχυση των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων των φοιτητών του Π.Μ.Σ., ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 & 2021- 2022.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ

18/10/2021 Δευτέρα  16:00-19:00

Κωνσταντίνος Σπινθηρόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΤΔΕΤ

«Ψηφιακές δεξιότητες για την πράσινη οικονομία»

08/11/2021 Δευτέρα 16:00-19:00

Αλέξανδρος Κολιόπουλος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος & Υποψήφιος Διδάκτορας (Δικηγόρος Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω)

«Ηλεκτρονικές Διαπραγματεύσεις στους Οργανισμούς/Επιχειρήσεις»

13/12/2021 Δευτέρα 16:00-19:00

Σωτήρια Τριαντάρη  Καθηγήτρια ΤΔΕΤ –  Μαρίνα Βέζου  ΕΔΙΠ ΤΔΕΤ

«Επικοινωνία σε Ομάδες και Σύνολα: Ανάπτυξη & βελτίωση δεξιοτήτων στη Διοίκηση»

Η Δράση θα πραγματοποιηθεί με σύγχρονη εκπαίδευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο  και τον Δεκέμβριο με βάση το παραπάνω πρόγραμμα από το  Link φοιτητών το οποίο σας στάλθηκε στο προσωπικό σας email και με την  ασύγχρονη, η οποία θα πραγματοποιείται κατά την τρίμηνη διάρκειά του με την ανάρτηση υλικού ασκήσεων στο eclass του ΠΜΣ.

Στο eclass έχει δημιουργηθεί νέο μάθημα στο οποίο θα σας γράψουμε όλους αυτόματα. αν κάποιος από εσάς δε χρησιμοποιεί το username mpkXXXXX παρακαλούμε να μας ενημερώσει για το εγράψουμε με το username που θα δώσει.

Η συμμετοχή αφορά μόνο τους μεταπτυχικούς/κές φοιτητές/τριες του ΠΜΣ ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 & 2021- 2022  είναι δυνητική και δεν έχει επιπλέον κόστος .

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Π.Μ.Σ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ, ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ, Τ.Κ. 50100
Τηλ.:2461068157–68221(11πμ-1μμ)
fax:2461038675  e-mail:hrmcl@uowm.gr
website: http://blogs.uowm.gr/hrmcl/

Εκδήλωση – Ενημέρωση για τις δυνατότητες των προγραμμάτων Erasmus

Καλημέρα σας & Καλή εβδομάδα
Αγαπητοί μεταπτυχιακοί φοιτητές & φοιτήτριες

Σε συνεννόηση με το γραφείο Erasmus και την κα. Τριαντάρη στις 5/10/2021 ώρα 18:00 στην ψηφιακή αίθουσα https://zoom.us/my/uowm.ebdm1  θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση – ενημέρωση για τις δυνατότητες που προσφέρει το πρόγραμμα Erasmus στους μεταπτυχιακούς μας φοιτητές.

Καλή συνέχεια σε όλους !!!

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Π.Μ.Σ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ, ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ, Τ.Κ. 50100
Τηλ.:2461068157–68221(11πμ-1μμ)
fax:2461038675 e-mail:hrmcl@uowm.gr
website: http://blogs.uowm.gr/hrmcl/