ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Π.Μ.Σ. “Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, Eπικοινωνία και Hγεσία”

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Σχολή Οικονομικών Επιστημών

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Κοίλα Κοζάνης

50100, Κοζάνη

τηλ. επικ 24610 68157 – 68221  (ώρες εξυπ 11πμ-1μμ εργάσιμες ημέρες)

Υπ. Ελισάβετ Αποστολίδου

E-mail:  hrmcl@uowm.gr