Αλλαγή – Πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2021-2022

Παρακαλούμε κατεβάστε το νέο πρόγραμμα του Χειμερινού Εξαμήνου 21-22

Υπάρχει  αλλαγή στα μαθημάτων των ημερομηνιών

22/1/22, 23/1/22 , 29/1/22 και 30/1/22

Κατεβάστε το πρόγραμμα του πρώτου τμήματος εδώ

Κατεβάστε το πρόγραμμα του δεύτερου τμήματος εδώ