ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ/ΟΥΣΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας μοριοδότησης επιτυχόντων/ουσων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

κατεβάστε την ανακοίνωση και τον προσωρινό πίνακα εδώ

Ενστάσεις από 06/07/2021 έως και 11/07/2021 (ώρα 12:00)στη διεύθυνση https://diaviou.mst.uowm.gr/mst/enstasi/