ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ/ΟΥΣΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας μοριοδότησης επιτυχόντων/ουσων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

κατεβάστε την ανακοίνωση εδώ

Ενστάσεις από 14/08/2020 έως και 19/08/2020 (ώρα 12:00)στη διεύθυνση https://diaviou.mst.uowm.gr/mst/enstasi/