ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ/ΟΥΣΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας μοριοδότησης επιτυχόντων/ουσών ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Κατεβάστε την ανακοίνωση και τον προσωρινό πίνακα εδώ

Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης από 13 Ιουλίου 2023 (08:00) έως και 18 Ιουλίου 2023 (ώρα 14:00) με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση hrmcl-forms@uowm.gr εισάγοντας τον κωδικό αίτησης που έχουν λάβει με email κατά την αρχική υποβολή της αίτησης καθώς και τον αριθμό ταυτότητας που έχουν δηλώσει κατά την αρχική του δήλωση. Παρακαλούμε στο κείμενο της ένστασής σας να προσδιορίσετε επακριβώς το λόγο για τον οποίο την υποβάλλετε.