ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Στο Π.Μ.Σ. μπορούν να διδάξουν Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος ή διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

με αλφαβητική σειρά

ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ link εδώ
ΒΕΖΟΥ ΜΑΡΙΝΑ link εδώ
ΒΛΑΧΒΕΗ ΑΣΠΑΣΙΑ link εδώ
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ link εδώ
ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ link εδώ
ΚΩΤΣΑΛΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ link εδώ
ΠΑΝΥΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ link εδώ
ΣΑΠΡΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ link εδώ
ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ link εδώ
ΣΕΡΔΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ link εδώ
ΣΠΙΝΘΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ link εδώ
ΤΖΑΡΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ link εδώ
ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ ΣΩΤΗΡΙΑ link εδώ
ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ link εδώ
ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ link εδώ
ΚΟΥΤΡΟΥΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ link εδώ
ΠΛΕΥΡΗ ΑΝΝΑ link εδώ