συμπλΗρωση των ερωτηματολογΙων αξιολΟγησης 2020-2021

Αγαπητές μεταπτυχιακές φοιτήτριες,
Αγαπητοί μεταπτυχιακοί φοιτητές,

Σας ενημερώνουμε, ότι στο πλαίσιο της αξιολόγησης του Διδακτικού Έργου για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020 – 2021 του Π.Μ.Σ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ, μπορείτε να προβείτε στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων αξιολόγησης μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://qa.uowm.gr

μέχρι και την Κυριακή 28/02/2020.Με εκτίμηση,

Διοικητική Υποστήριξη ΜΟ.ΔΙ.Π.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Μονάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας
Κτήριο Διοίκησης Πανεπιστημίου
Κοίλα Κοζανης, 50100 Κοζάνη
Τηλ.:      24610 56255
E-mail:  modip@uowm.gr
Web:      modip.uowm.gr