ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ “ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ” του ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Το ΠΜΣ «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνία και Ηγεσία σε Οργανισμούς/Επιχειρήσεις» του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας οργανώνει εκπαιδευτική δράση 3μηνης διάρκειας με τίτλο «ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» για την ενίσχυση των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων των φοιτητών του Π.Μ.Σ., ακαδημαϊκού έτους 2022- 2023.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ εδώ

Στόχος της εκπαιδευτικής δράσης είναι η εξειδίκευση και η επιμόρφωση σε ζητήματα ηγεσίας, λήψης αποφάσεων, μάρκετινγκ, οργανωσιακής κουλτούρας, χρηματοοικονομικών και λογιστικών διενεργειών, ποιοτικών μεθόδων έρευνας κ.ά.. Ανάγεται γενικότερα στο ευρύ πεδίο που υπηρετεί το ΠΜΣ Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Ηγεσία και Επικοινωνία σε Οργανισμούς/Επιχειρήσεις η αναγκαιότητα για εμβάθυνση στην έρευνα και στην ανάπτυξη θεμάτων που αφορούν στη βέλτιστη διαχείριση Υπηρεσιών υγείας, με απώτερο στόχο τη συνεχή βελτίωσή τους προς όφελος των εργαζομένων και των πολιτών στο πλαίσιο των διαρκώς μεταβαλλόμενων κοινωνικό-οικονομικών αναγκών.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Π.Μ.Σ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ , ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ, Τ.Κ. 50100
Τηλ.:2461068157–68221(11πμ-1μμ)
fax:2461038675  e-mail:hrmcl@uowm.gr
website: http://blogs.uowm.gr/hrmcl/

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΜΣ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2023)

Αγαπητές/οί μεταπτυχιακές/οί φοιτήτριες/τές,

Σας ενημερώνουμε ότι οι παρουσιάσεις των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών (Μ.Δ.Ε.) πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Φεβρουάριο-Μάρτιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο (ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΔΕ)

Η διπλωματική εργασία υποβάλλεται ηλεκτρονικά πρώτα στον/στην επιβλέποντα/ουσα και αφού έχει λάβει έγκριση από τον/την επιβλέποντα/ουσα, στα άλλα δυο μέλη της επιτροπής. Εργασίες που δεν έχουν εγκριθεί από τους επιβλέποντες δεν αποστέλλονται στα μέλη της επιτροπής.

 Όσοι από εσάς έχετε πάρει έγκριση από την τριμελή επιτροπή, θα αποστείλετε την συνημμένη 02.ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΔΕ στη Γραμματεία του ΠΜΣ στο (hrmcl@uowm.gr) μέχρι την Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2023, έτσι ώστε να προγραμματιστούν οι παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών στις αρχές Μαρτίου 2023. Παρακαλούμε στις αιτήσεις να μην συμπληρώσετε την ημερομηνία, την ώρα και τον τρόπο εξέτασης (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως) θα συμπληρωθούν από εμάς.

 Ο χρόνος παρουσίασης της Μ.Δ.Ε ορίζεται ως εξής: 

  • Δεκαπέντε πέντε (15) λεπτά η παρουσίαση (power point-μέγιστος αριθμός διαφανειών 20)
  • Δεκαπέντε πέντε (15) λεπτά η συζήτηση και η υποβολή ερωτήσεων

 Ο συνολικός χρόνος παρουσίασης δεν θα ξεπερνά τη μισή ώρα.

 Μόλις ολοκληρωθούν οι αποστολές των αιτήσεων παρουσίασης διπλωματικής εργασίας και καταρτίσουμε το πρόγραμμα θα σας ενημερώσουμε για τον χρόνο και τον τρόπο παρουσίασης που θα είναι στις αρχές Μαρτίου 2023

Είμαστε στην διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.

Καλή συνέχεια.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Π.Μ.Σ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ , ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ, Τ.Κ. 50100
Τηλ.:2461068157–68221(11πμ-1μμ)
fax:2461038675  e-mail:hrmcl@uowm.gr
website: http://blogs.uowm.gr/hrmcl/

Αξιολόγηση του Διδακτικού Έργου Έργου για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022 – 2023 του ΠΜΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αγαπητές μεταπτυχιακές φοιτήτριες,

Αγαπητοί μεταπτυχιακοί φοιτητές,

Σας ενημερώνουμε, ότι στο πλαίσιο της αξιολόγησης του Διδακτικού Έργου για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022 – 2023 του Π.Μ.Σ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, μπορείτε να προβείτε στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων αξιολόγησης μέσω του παρακάτω συνδέσμου: https://qau.uowm.gr

Οι αξιολογήσεις του διδακτικού έργου των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 22/01/2023.

Τα μαθήματα που αξιολογούμε είναι :

  1. Ρητορική , Επικοινωνία και Επικοινωνιακά Μοντέλα( Τριαντάρη Σωτηρία, Γεώργιος Τζάρτζας,  Μαρίνα Βέζου)
  2. Ερευνητική Μεθοδολογία και Ποσοτικές Μέθοδοι( Ελένη Τσακιρίδου, Βαγγέλης Σαπρίκης, Νικόλαος Σαριαννίδης , Κων/νος Σπινθηρόπουλος, Κων/νος Πανυτσίδης)
  3. Επιχειρησιακοί Ηθική, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Εταιρική Διακυβέρνηση( Ιωάννης Αντωνιάδης, Σωτηρία Τριαντάρη, Μαρίνα Βέζου, Κατερίνα Τσιώρα)
  4. Οργανωσιακή Συμπεριφορά.( Σωτηρία Τριαντάρη, Μαρίνα Βέζου, Ηλίας Βαβούρας)

Η αξιολόγηση είναι πολύ σημαντική και ανώνυμη!!!

Ευχαριστούμε εκ τον προτέρων για τον χρόνο σας!!!

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Π.Μ.Σ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ , ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ, Τ.Κ. 50100
Τηλ.:2461068157–68221(11πμ-1μμ)
fax:2461038675  e-mail:hrmcl@uowm.gr
website: http://blogs.uowm.gr/hrmcl/