ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ “ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ” του ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Το ΠΜΣ «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνία και Ηγεσία σε Οργανισμούς/Επιχειρήσεις» του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας οργανώνει εκπαιδευτική δράση 3μηνης διάρκειας με τίτλο «ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» για την ενίσχυση των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων των φοιτητών του Π.Μ.Σ., ακαδημαϊκού έτους 2022- 2023.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ εδώ

Στόχος της εκπαιδευτικής δράσης είναι η εξειδίκευση και η επιμόρφωση σε ζητήματα ηγεσίας, λήψης αποφάσεων, μάρκετινγκ, οργανωσιακής κουλτούρας, χρηματοοικονομικών και λογιστικών διενεργειών, ποιοτικών μεθόδων έρευνας κ.ά.. Ανάγεται γενικότερα στο ευρύ πεδίο που υπηρετεί το ΠΜΣ Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Ηγεσία και Επικοινωνία σε Οργανισμούς/Επιχειρήσεις η αναγκαιότητα για εμβάθυνση στην έρευνα και στην ανάπτυξη θεμάτων που αφορούν στη βέλτιστη διαχείριση Υπηρεσιών υγείας, με απώτερο στόχο τη συνεχή βελτίωσή τους προς όφελος των εργαζομένων και των πολιτών στο πλαίσιο των διαρκώς μεταβαλλόμενων κοινωνικό-οικονομικών αναγκών.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Π.Μ.Σ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ , ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ, Τ.Κ. 50100
Τηλ.:2461068157–68221(11πμ-1μμ)
fax:2461038675  e-mail:hrmcl@uowm.gr
website: http://blogs.uowm.gr/hrmcl/