ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ/ΟΥΣΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Σας ευχαριστούμε πολύ για την αίτησή σας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνία και Ηγεσία σε Οργανισμούς/Επιχειρήσεις» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Ανακοινώνεται ο οριστικός πίνακας μοριοδότησης και κατάταξης των υποψηφίων, όπως προέκυψε από την εξέταση των δικαιολογητικών που έχουν κατατεθεί έως και 30 Απριλίου 2023, τις προσωπικές συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα από 26 Ιουνίου μέχρι και 04 Ιουλίου 2023 και έπειτα από την εξέταση των ενστάσεων που κατατέθηκαν από 13 Ιουλίου 2023 έως και 18 Ιουλίου 2023.

Σε εφαρμογή του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, η ανακοίνωση γίνεται με τη χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου υποβολής της αίτησης που υποβάλατε και αναγράφεται στο αποδεικτικό πρωτοκόλλου που έχει εκδοθεί από το ηλεκτρονικό σύστημα πρωτοκόλλησης και σας έχει αποσταλεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Παρακαλούνται όσοι και όσες επιτυχόντες/ούσες δεν επιθυμούν να φοιτήσουν στο πρόγραμμα να ενημερώσουν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στο hrmcl-forms@uowm.gr).

κατεβάστε την ανακοίνωση και τον οριστικό πίνακα εδώ