Αξιολόγηση του Διδακτικού Έργου Έργου για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022 – 2023 του ΠΜΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αγαπητές μεταπτυχιακές φοιτήτριες,

Αγαπητοί μεταπτυχιακοί φοιτητές,

Σας ενημερώνουμε, ότι στο πλαίσιο της αξιολόγησης του Διδακτικού Έργου για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022 – 2023 του Π.Μ.Σ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, μπορείτε να προβείτε στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων αξιολόγησης μέσω του παρακάτω συνδέσμου: https://qau.uowm.gr

Οι αξιολογήσεις του διδακτικού έργου των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 22/01/2023.

Τα μαθήματα που αξιολογούμε είναι :

  1. Ρητορική , Επικοινωνία και Επικοινωνιακά Μοντέλα( Τριαντάρη Σωτηρία, Γεώργιος Τζάρτζας,  Μαρίνα Βέζου)
  2. Ερευνητική Μεθοδολογία και Ποσοτικές Μέθοδοι( Ελένη Τσακιρίδου, Βαγγέλης Σαπρίκης, Νικόλαος Σαριαννίδης , Κων/νος Σπινθηρόπουλος, Κων/νος Πανυτσίδης)
  3. Επιχειρησιακοί Ηθική, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Εταιρική Διακυβέρνηση( Ιωάννης Αντωνιάδης, Σωτηρία Τριαντάρη, Μαρίνα Βέζου, Κατερίνα Τσιώρα)
  4. Οργανωσιακή Συμπεριφορά.( Σωτηρία Τριαντάρη, Μαρίνα Βέζου, Ηλίας Βαβούρας)

Η αξιολόγηση είναι πολύ σημαντική και ανώνυμη!!!

Ευχαριστούμε εκ τον προτέρων για τον χρόνο σας!!!

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Π.Μ.Σ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ , ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ, Τ.Κ. 50100
Τηλ.:2461068157–68221(11πμ-1μμ)
fax:2461038675  e-mail:hrmcl@uowm.gr
website: http://blogs.uowm.gr/hrmcl/