ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2024)

Αγαπητές/οί μεταπτυχιακές/οί φοιτήτριες/τές,

Σας ενημερώνουμε ότι οι παρουσιάσεις των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών (Μ.Δ.Ε.) πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Φεβρουάριο-Μάρτιο, Ιούνιο-Ιούλιο, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο (ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΔΕ)

Η διπλωματική εργασία υποβάλλεται ηλεκτρονικά πρώτα στον/στην επιβλέποντα/ουσα και αφού έχει λάβει έγκριση από τον/την επιβλέποντα/ουσα, στα άλλα δυο μέλη της επιτροπής. Εργασίες που δεν έχουν εγκριθεί από τους επιβλέποντες δεν αποστέλλονται στα μέλη της επιτροπής .

 Όσοι από εσάς έχετε πάρει έγκριση από την τριμελή επιτροπή, θα αποστείλετε την συνημμένη 02.ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΔΕ  ή 02.ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΔΕ ( ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ _ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) στη Γραμματεία του ΠΜΣ στο (hrmcl@uowm.gr) μέχρι την Πέμπτη 13 Ιουνίου   2024, έτσι ώστε να προγραμματιστούν οι παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών τέλη Ιουνίου – αρχές Ιουλίου 2024.

Παρακαλούμε στις αιτήσεις να μην συμπληρώσετε την ημερομηνία, την ώρα και τον τρόπο εξέτασης (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως) θα συμπληρωθούν από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και το σχετικό πρόγραμμα θα κοινοποιηθεί άμεσα σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Ο χρόνος παρουσίασης της Μ.Δ.Ε ορίζεται ως εξής:

  • Δεκαπέντε πέντε (15) λεπτά η παρουσίαση (Power Point-μέγιστος αριθμός διαφανειών 20)
  • Δεκαπέντε πέντε (15) λεπτά η συζήτηση και η υποβολή ερωτήσεων

Ο συνολικός χρόνος παρουσίασης δεν θα ξεπερνά τη μισή ώρα.

Όλοι οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες θα πρέπει να έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις πριν την κατάθεση της αίτησης παρουσίασής της διπλωματικής τους εργασίας

Είμαστε στην διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.