Τελετη απονομης Διπλωματων 2023-2024

Αγαπητοί συνάδελφοι,  

ανακοινώνεται ότι η τελετή απονομής των Διπλωμάτων στους απόφοιτους των παρακάτω Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.):

§  «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνία και Ηγεσία»

§  «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνία και Ηγεσία σε Οργανισμούς και Επιχειρήσεις»

θα διεξαχθεί στις 17 Απριλίου 2024  και ώρα 11.00 π.μ στην Πανεπιστημιούπολη Δυτικής Μακεδονίας (Κοίλα Κοζάνης). Πρέπει να βρίσκεστε στο χώρο μία ώρα πριν δηλαδή  ώρα 10.00 π.μ.

Παρακαλείσθε μόνο όσοι θα συμμετάσχουν στην τελετή αυτή, θα πρέπει:

1. να στείλουν συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο, μέχρι τις 05-04-2024 στο email mst2020@uowm.gr

2. να επιστρέψουν σε φυσική μορφή (όχι φωτογραφία) την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα (πάσο), αυτοπροσώπως την ημέρα της ορκωμοσίας.

3. να συμπληρώσουν τη φόρμα στο δικτυακό τόπο της Δομής Αποφοίτων: https://alumni.uowm.gr/

————————————————————————————

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Π.Μ.Σ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ , ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ, Τ.Κ. 50100
Τηλ.:2461068157–68221(11πμ-1μμ)
fax:2461038675  e-mail:hrmcl@uowm.gr
website: http://blogs.uowm.gr/hrmcl/