Παιδαγωγικη και διδακτικη επαρκεια στο ΠΜΣ

ΦΕΚ Παιδαγωγικής & διδακτικής επάρκειας

  • ΦΕΚ τ.Β’ 1767/20-03-2023 δημοσιεύτηκε η αριθμ. 3982 απόφαση που αφορά στην πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνία και Ηγεσία σε Οργανισμούς/Επιχειρήσεις» (ΦΕΚ τ.Β’ 1767/20-03-2023)

 

  • ΦΕΚ τ.Β’ 1816/22-03-2023 δημοσιεύτηκε η αριθμ. 3975 απόφαση που αφορά στην πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνία και Ηγεσία» (ΦΕΚ τ.Β’ 1816/22-03-2023)