ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΜΣ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2023)

Αγαπητοί συνάδελφοι/συναδέλφισσες, φοιτητές/φοιτήτριες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ, σας αποστέλλουμε συνημμένα το πρόγραμμα παρουσιάσεων των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών.

Οι παρουσιάσεις θα γίνουν όλες εξ αποστάσεως, μέσω ZOOM, ακολουθώντας το σύνδεσμο:

https://zoom.us/my/uowm.mst2

 Η φιλοξενία (host) θα γίνει από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., η οποία θα έχει την ευθύνη να κάνει Co-host τους φοιτητές που θα παρουσιάσουν την εργασία τους και να επιλύει τυχόν τεχνικά και άλλα ζητήματα.

Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες που θα παρουσιάσουν να εισέρχονται στην αίθουσα ZOOM ένα τέταρτο τουλάχιστον πριν την παρουσίαση και να αναγράφουν σωστά και ολόκληρο το ονοματεπώνυμό τους. Η διάρκεια κάθε παρουσίασης είναι το πολύ 15 λεπτά και ακολουθεί συζήτηση – ερωτήσεις διάρκειας περίπου 10 λεπτών. Η παρουσίαση (Power Point) θα ελέγχεται από το φοιτητή/τη φοιτήτρια, κάνοντας share στην οθόνη του/της. Οι παρουσιάσεις είναι ανοικτές στο κοινό, αλλά ερωτήσεις γίνονται μόνο από την τριμελή επιτροπή.

κατεβάστε το πρόγραμμα εδώ

Καλή επιτυχία !!!