ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α’ Εξάμηνο

Α/Α μαθήματοςTίτλος μαθήματοςKατηγορία μαθήματοςΠιστωτικές Μονάδες ECTS
1Ρητορική Επικοινωνία και επικοινωνιακά ΜοντέλαΥποχρεωτικό10
2Ερευνητική Μεθοδολογία και Ποσοτικές ΜέθοδοιΥποχρεωτικό10
3Επιχειρησιακή Ηθική, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και εταιρική ΔιακυβέρνησηΥποχρεωτικό5
4Οργανωσιακή ΣυμπεριφοράΥποχρεωτικό5
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Α’ εξαμήνου 30 ECTS

Β’ Εξάμηνο

Α/Α μαθήματοςTίτλος μαθήματοςKατηγορία μαθήματοςΠιστωτικές Μονάδες ECTS
1Ηγεσία στη Διοίκηση Ανθρώπινου ΔυναμικούΥποχρεωτικό10
2Εργασιακές Σχέσεις, Εργατικό Δίκαιο και Ποιλιτισμικές ΕτερότητεςΥποχρεωτικό10
3Μέθοδοι λήψης αποφάσεων και επίλυσης διαφορώνΥποχρεωτικό5
4Εφαρμογή και Διαχείριση Οργανωτικών ΑλλαγώνΥποχρεωτικό5
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Β’ εξαμήνου 30 ECTS

Γ’ Εξάμηνο

Α/Α μαθήματοςTίτλος μαθήματοςKατηγορία μαθήματοςΠιστωτικές Μονάδες ECTS
1Μεταπτυχιακή ΕργασίαΥποχρεωτικό30