Ηλεκτρονικές Βιβλιοθήκες

Το Τμήμα Μηχανοργάνωσης προσφέρει την υπηρεσία VPN (Virtual Private Network), η οποία δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του ιδρύματος που έχουν ήδη σύνδεση στο internet (π.χ. σύνδεση DSL) να αποκτούν διεύθυνση IP του Πανεπιστημίου από όπου και αν συνδέονται, μαζί με όποια δικαιώματα αυτή συνοδεύεται, π.χ. πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές μέσω HEAL-LINK.

Η υπηρεσία VPN προσφέρεται σε σε όλα τα μέλη του Πανεπιστημίου (ΔΕΠ, φοιτητές, κλπ.)

ΠΡΟΣΟΧΉ

Όταν το πρόγραμμα σας ζητήσει Username:

  • αν είστε προπτυχιακός ή μεταπτυχιακός φοιτητής με λογαριασμό της μορφής ms01234@uowm.gr, θα χρησιμοποιήσετε μόνο το ms01234.

Ο κωδικός πρόσβασης σε κάθε περίπτωση είναι ο ίδιος με αυτόν που έχετε για το λογαριασμό email.

Σύνδεση με χρήση vpn (Virtual Private Network)

Υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι απαραίτητη η σύνδεση με vpn. Δείτε το παράδειγμα για τη βιβλιοθήκη scopus

Σύνδεση χωρίς vpn (πχ Βιβλιοθήκη Scopus)