Παρουσίαση ΜΔΕ Πολιτισμικές σπουδές – Σημειωτική και Επικοινωνία – Σεπτέμβριος 2020

Σας ενημερώνουμε ότι η παρουσίαση της ΜΔΕ Σεπτεμβρίου 2020 θα πραγματοποιηθεί μέσω συστήματος zoom.

Κατεβάστε το πρόγραμμα εδώ

Παρουσιάσεις ΜΔΕ Πολιτισμικές σπουδές – Σημειωτική και Επικοινωνία – Οκτώβριος 2019

Σας ενημερώνουμε ότι οι παρουσιάσεις των ΜΔΕ Ιουνίου 2019 θα πραγματοποιηθούν στην Κοζάνη (Διεύθυνση: Μπακόλα και Σιαλβέρα, Κτίριο Πανεπιστημίου-Ισόγειο ) και Ηλεκτρονικά στην αίθουσα Σημειωτική Παρουσιάσεις-Ενημερώσεις

Κατεβάστε το πρόγραμμα εδώ

Παρουσιάσεις ΜΔΕ Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας – Οκτώβριος 2019

Αγαπητοί/ές,

Σας ενημερώνουμε ότι οι παρουσιάσεις των ΜΔΕ Ιουνίου 2019 θα πραγματοποιηθούν στην Κοζάνη (Διεύθυνση: Μπακόλα και Σιαλβέρα, Κτίριο Πανεπιστημίου-Ισόγειο ) και Ηλεκτρονικά στην αίθουσα Γλώσσα Παρουσιάσεις-Ενημερώσεις

Κατεβάστε το πρόγραμμα εδώ

Παρουσιάσεις ΜΔΕ Πολιτισμικές σπουδές – Σημειωτική και Επικοινωνία – Ιούνιος 2019

Αγαπητοί/ές,

Σας ενημερώνουμε ότι οι παρουσιάσεις των ΜΔΕ θα πραγματοποιηθούν στην Κοζάνη το Σάββατο 8/06/2019 και την Κυριακή 09/06/2019 (Διεύθυνση: Μπακόλα και Σιαλβέρα, Κτίριο Πανεπιστημίου-Ισόγειο ) και Ηλεκτρονικά στην αίθουσα Σημειωτική Παρουσιάσεις-Ενημερώσεις

Κατεβάστε το πρόγραμμα εδώ

Παρουσιάσεις ΜΔΕ Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας – Ιούνιος 2019

Αγαπητοί/ές,

Σας ενημερώνουμε ότι οι παρουσιάσεις των ΜΔΕ Ιουνίου 2019 θα πραγματοποιηθούν στην Κοζάνη (Διεύθυνση: Μπακόλα και Σιαλβέρα, Κτίριο Πανεπιστημίου-Ισόγειο ) και Ηλεκτρονικά στην αίθουσα Γλώσσα Παρουσιάσεις-Ενημερώσεις

Κατεβάστε το πρόγραμμα εδώ

Παρουσιάσεις ΜΔΕ Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας – Φεβρουάριος 2019

Αγαπητοί/ές,

Σας ενημερώνουμε ότι οι παρουσιάσεις των ΜΔΕ θα πραγματοποιηθούν στην Κοζάνη το Σάββατο 16/02/2019 και την Κυριακή 17/02/2019 (Διεύθυνση: Μπακόλα και Σιαλβέρα, Κτίριο Πανεπιστημίου-Ισόγειο ) και Ηλεκτρονικά στην αίθουσα Γλώσσα Παρουσιάσεις-Ενημερώσεις

Κατεβάστε το πρόγραμμα εδώ

Παρουσιάσεις ΜΔΕ Πολιτισμικές σπουδές – Σημειωτική και Επικοινωνία – Φεβρουάριος 2019

Αγαπητοί/ές,

Σας ενημερώνουμε ότι οι παρουσιάσεις των ΜΔΕ θα πραγματοποιηθούν στην Κοζάνη το Σάββατο 16/02/2019 και την Κυριακή 17/02/2019 (Διεύθυνση: Μπακόλα και Σιαλβέρα, Κτίριο Πανεπιστημίου-Ισόγειο ) και Ηλεκτρονικά στην αίθουσα Σημειωτική Παρουσιάσεις-Ενημερώσεις

Κατεβάστε το πρόγραμμα εδώ

Πρόγραμμα χειμερινού Γ’ εξαμήνου 2018-2019 Πολιτισμικές σπουδές: Σημειωτική και Επικοινωνία

Ανακοινώνεται

το πρόγραμμα χειμερινού Γ’ εξαμήνου 2018-2019

κατεβάστε το πρόγραμμα εδώ