Παρουσίαση ΜΔΕ Πολιτισμικές σπουδές – Σημειωτική και Επικοινωνία – Σεπτέμβριος 2020

Σας ενημερώνουμε ότι η παρουσίαση της ΜΔΕ Σεπτεμβρίου 2020 θα πραγματοποιηθεί μέσω συστήματος zoom.

Κατεβάστε το πρόγραμμα εδώ