ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΚΑΝΟΝ ΠΜΣ – Φ.Ε.Κ.

Στην κατεύθυνση γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ.  Η διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών βρίσκεται μέσα στην εκάστοτε προκήρυξη
 —————————————————————————————————————————–

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

  • Προκήρυξη 2016-2017 ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής – 2 κατευθύνσεις.
  • Προκήρυξη 2015-2016 ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής – 3 κατευθύνσεις.
  • Προκήρυξη 2014-2015 ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής – 3 κατευθύνσεις

—————————————————————————————————————————–

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2017-2018

  • Κατεβάστε τον κανονισμό 2017-2018 κατεβάστε εδώ

—————————————————————————————————————————–

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2016-2017

  • Ε.Α. ΔΝΕΓ – Κατεβάστε τον κανονισμό 2017-2018 κατεβάστε εδώ

—————————————————————————————————————————–

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2015-2016

  • Ε.Α. ΔΕΑΕ. – Κατεβάστε τον κανονισμό 2017-2018 κατεβάστε εδώ   (Οι περιγραφές μαθημάτων Ε.Α. ΔΕΑΕ. 2015-2016 ισχύουν και για τους εισαχθέντες 2014-2015 στην κατεύθυνση “Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση”)
  • Ε.Α.ΠΟΣΠ. – Κατεβάστε τον κανονισμό 2017-2018 κατεβάστε εδώ
 —————————————————————————————————————————–

ΦΕΚ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2017-2018

  • Κατεβάστε το ΦΕΚ του μεταπτυχιακού εδώ
 —————————————————————————————————————————–

ΦΕΚ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2015-2016

  • Κατεβάστε το ΦΕΚ του μεταπτυχιακού εδώ
 —————————————————————————————————————————–

ΦΕΚ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2014-2015

  • Κατεβάστε το ΦΕΚ του μεταπτυχιακού εδώ
 —————————————————————————————————————————–