Παρουσιάσεις ΜΔΕ Πολιτισμικές σπουδές – Σημειωτική και Επικοινωνία – Οκτώβριος 2019

Σας ενημερώνουμε ότι οι παρουσιάσεις των ΜΔΕ Ιουνίου 2019 θα πραγματοποιηθούν στην Κοζάνη (Διεύθυνση: Μπακόλα και Σιαλβέρα, Κτίριο Πανεπιστημίου-Ισόγειο ) και Ηλεκτρονικά στην αίθουσα Σημειωτική Παρουσιάσεις-Ενημερώσεις

Κατεβάστε το πρόγραμμα εδώ