Καταβολή τελευταίας δόσης του Δια-Βίου Προγράμματος

Σας ενημερώνουμε ότι η τελευταία δόση του  Δια-Βίου Προγράμματος «Εκπαίδευση σε θέματα επεξεργασίας ψυχικού τραύματος παιδιών και εφήβων μετά από απειλητικές καταστάσεις ζωής» ανέρχεται στο ποσό των 150 ευρώ και μπορεί να καταβληθεί στον αρ. λογαριασμού GR60 0172 2500 0052 5003 9507 824 (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας με αναγραφή του oνοματεπώνυμου του καταθέτη και κωδικό έργου 1382 από τις 27/3/2017 έως και τις 28/4/2017.

Στη συνέχεια παρακαλώ να προσκομίσετε άμεσα σκαναρισμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση psycholtrauma@uowm.gr  την απόδειξη κατάθεσης λογαριασμού της δεύτερης δόσης (προσοχή να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και αιτιολογία ΠΔΒΜ 1382). Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε δυσκολίες στην ηλεκτρονική αποστολή της απόδειξης κατάθεσης (και μόνο σε αυτή την περίπτωση), μπορείτε να τα αποστείλετε στο φαξ 23850-55128.