Καταβολή τελευταίας δόσης του Δια-Βίου Προγράμματος

Σας ενημερώνουμε ότι η τελευταία δόση του  Δια-Βίου Προγράμματος «Εκπαίδευση σε θέματα επεξεργασίας ψυχικού τραύματος παιδιών και εφήβων μετά από απειλητικές καταστάσεις ζωής» ανέρχεται στο ποσό των 150 ευρώ και μπορεί να καταβληθεί στον αρ. λογαριασμού GR60 0172 2500 0052 5003 9507 824 (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας με αναγραφή του oνοματεπώνυμου του καταθέτη και κωδικό έργου 1382 από τις 27/3/2017 έως και τις 28/4/2017.

Στη συνέχεια παρακαλώ να προσκομίσετε άμεσα σκαναρισμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση psycholtrauma@uowm.gr  την απόδειξη κατάθεσης λογαριασμού της δεύτερης δόσης (προσοχή να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και αιτιολογία ΠΔΒΜ 1382). Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε δυσκολίες στην ηλεκτρονική αποστολή της απόδειξης κατάθεσης (και μόνο σε αυτή την περίπτωση), μπορείτε να τα αποστείλετε στο φαξ 23850-55128.

Ωρολόγιο πρόγραμμα ΠΛΗΡΕΣ Ψυχικό Τραύμα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Ανακοινώνεται το ΠΛΗΡΕΣ πρόγραμμα Φεβρουαρίου 2017 – Μαΐου 2017, στο σεμινάριο Δια Βίου

“Εκπαίδευση σε θέματα επεξεργασίας ψυχικού τραύματος παιδιών και εφήβων μετά από απειλητικές καταστάσεις ζωής”

κατεβάστε το Πρόγραμμα εδώ

Παράταση αιτήσεων εως 15/2/2017

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Εκπαίδευση σε θέματα επεξεργασίας ψυχικού τραύματος παιδιών και εφήβων μετά από απειλητικές καταστάσεις ζωής»

 Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει εξ αποστάσεως επιμορφωτικά σεμινάρια Δια Βίου Μάθησης –τριμηνιαίας διάρκειας (60 ώρες) για πτυχιούχους ΠΕ, ΤΕ, ΙΕΚ και φοιτητές με θέμα:

«Εκπαίδευση σε θέματα επεξεργασίας ψυχικού τραύματος παιδιών και εφήβων μετά από απειλητικές καταστάσεις ζωής»

με έναρξη στις 18 Φεβρουαρίου 2017 και λήξη τον Μάϊο του 2017.

Λόγω του μεγάλου αριθμού προσέλευσης των υποψηφίων η ημερομηνία λήξης και κατάθεσης δικαιολογητικών παρατείνεται.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: 15/2/2017

Το πρώτο μάθημα θα πραγματοποιηθεί  το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου και ώρες 10.00-15.00 εξ αποστάσεως.

Οι αιτήσεις γίνονται online στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://diaviou.nured.uowm.gr/psychologicaltrauma/

Παρακαλούμε, επιπρόσθετα από την αίτηση, να προσκομίσετε σκαναρισμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση psycholtrauma@uowm.gr και τα παρακάτω:

  1. απόδειξη κατάθεσης λογαριασμού της προκαταβολής (να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και αιτιολογία ΠΔΒΜ 1382)
  2. αντίγραφο βεβαίωσης σπουδών/ πτυχίου (απλή φωτοτυπία)
  3. φωτοαντίγραφο ταυτότητας (απλή φωτοτυπία)

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε δυσκολίες στην ηλεκτρονική αποστολή των παραπάνω δικαιολογητικών (και μόνο σε αυτή την περίπτωση), μπορείτε να τα αποστείλετε στο φαξ 23850-55128.

Πριν από την έναρξη του Προγράμματος θα σας αποσταλούν αναλυτικές οδηγίες στο e-mail που δηλώσατε στην αίτηση σας, σχετικά με την χρήση της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

κατεβάστε την προκήρυξη εδώ

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Αναστασία Αλευριάδου

Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Επιμορφωτικό πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ Σ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΩΗΣ

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια Δια Βίου Εκπαίδευσης – τριμηνιαίας διάρκειας (60 ώρες) για πτυχιούχους ΠΕ, ΤΕ, ΙΕΚ και φοιτητές με θέμα: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ Σ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΩΗΣ» με έναρξη 11 Φεβρουαρίου του 2017 και λήξη τον Μάιο του 2017.

Η διαμόρφωση του προγράμματος γίνεται με βάση 5ωρα μαθήματα. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται με Σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση και μελέτη/εκπόνηση εργασίας-project, ασκήσεις εμπέδωσης και ομαδικές εργασίες.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 22-12-2017
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 08-02-2017

Οι αιτήσεις γίνονται online στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://diaviou.nured.uowm.gr/psychologicaltrauma/

Παρακαλούμε, επιπρόσθετα από την αίτηση, να προσκομίσετε σκαναρισμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση psycholtrauma@uowm.gr και τα παρακάτω:

  1. απόδειξη κατάθεσης λογαριασμού της προκαταβολής (να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και αιτιολογία ΠΔΒΜ 1382)
  2. αντίγραφο βεβαίωσης σπουδών/ πτυχίου (απλή φωτοτυπία)
  3. φωτοαντίγραφο ταυτότητας (απλή φωτοτυπία)

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε δυσκολίες στην ηλεκτρονική αποστολή των παραπάνω δικαιολογητικών (και μόνο σε αυτή την περίπτωση), μπορείτε να τα αποστείλετε στο φαξ 23850-55128.

Πριν από την έναρξη του Προγράμματος θα σας αποσταλούν αναλυτικές οδηγίες στο e-mail που δηλώσατε στην αίτηση σας, σχετικά με την χρήση της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

κατεβάστε την προκήρυξη εδώ

Πληροφορίες:

Πληροφορίες:

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΥΡΙΑΔΟΥ, Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας

Επιστημονικά Υπεύθυνη και Συντονίστρια του Έργου

Τηλ.  6938996066