ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΩΣ 08/11/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται η παράταση ηλεκτρονικών εγγραφών μέχρι την Παρασκευή 08/11/2013

Κάντε την αίτηση σας : http://diaviou.nured.uowm.gr/psamea/

Προκήρυξη : κατεβάστε εδώ

Επικοινωνία : psamea@uowm.gr

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΛΟΓΩ ΑΠΕΡΓΙΑΚΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 16/10/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται η παράταση ηλεκτρονικών εγγραφών μέχρι την Τετάρτη 16/10/2013 λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων των υπαλλήλων.

Κάντε την αίτηση σας : http://diaviou.nured.uowm.gr/psamea/

Προκήρυξη : κατεβάστε εδώ

Επικοινωνία : psamea@uowm.gr

Δελτίο τύπου – Ψυχοκινητική Ανάπτυξη και Ειδική Αγωγή

Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014

 Α. Το Πρόγραμμα Δια βίου Εκπαίδευσης

Το τριμηνιαίας διάρκειας Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης (Π.Δ.Β.Ε.) στη Ψυχοκινητική Ανάπτυξη και Ειδική Αγωγή στοχεύει στην ειδίκευση επιστημόνων − ερευνητών στο χώρο των Επιστημών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Μεθοδολογία Διδακτικής του Δημιουργικού Χορού και Κίνησης. Τα μαθήματα αποσκοπούν να βοηθήσουν τους επιμορφούμενους να αποκτήσουν γνώση και κυρίως ικανότητες αποτελεσματικής εφαρμογής της γνώσης της ψυχοθεραπευτικής χρήσης του χορού και της κίνησης στο περιβάλλον του σχολείου σε τυπικώς αναπτυσσόμενους και μη πληθυσμούς. Αναφερόμαστε στο τι μπορεί να προσφέρει η κίνηση και ο χορός, ως τέχνη μέσα από την γενική εκπαίδευση, στην ολιστική διάσταση του ανθρώπου και πως μπορούν να έχουν εφαρμογή στην καθημερινή του ζωή.  Η διδακτική του χορού δεν στοχεύει σε μια συγκεκριμένη τεχνική χορού ή στην γνώση ανάπτυξης δεξιοτήτων αλλά σε μια δημιουργική διαδικασία όπου τα ΑΜΕΑ θα εξελιχθούν συναισθηματικά, νοητικά, γνωστικά και κοινωνικά. Επιπλέον, το Π.Δ.Β.Ε. αποβλέπει και στην κατάρτιση και εξειδίκευση στελεχών της εκπαίδευσης για την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας, μεταδίδοντας στους συμμετέχοντες το θεωρητικό υπόβαθρο, αλλά και τις πρακτικές εφαρμογές, με απώτερο στόχο οι επιμορφούμενοι/ες μετά την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος να είναι ικανοί/ές να διαχειριστούν την διδακτική του δημιουργικού χορού, για το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής και για συμβουλευτικά θέματα στην εκπαίδευση των ΑΜΕΑ. Η επιμόρφωση βασίζεται σε ενεργητικές μεθόδους  διδασκαλίας, κυρίως ερώτηση- απάντηση, καταιγισμούς ιδεών, συζήτηση, σύνθεση-παρουσίαση-αξιολόγηση, εργασία σε ομάδες, σχεδιασμός μαθημάτων και δράσεων, βιωματική εμπειρία-πρακτική άσκηση.

Τα αποτελέσματα του προγράμματος μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

  1. Αποτελέσματα ως προς το επίπεδο επιμόρφωσης:

1.1. Προσφέρεται η δυνατότητα επιμόρφωσης, καλύπτοντας ουσιαστικές ανάγκες σε σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα (εκπαίδευση παιδιών με αυτισμό, άτομα με διαταραχές λόγου, άτομα με συναισθηματικές δυσκολίες, με προβλήματα συμπεριφοράς, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής-υπερκινητικότητα, αλλά και με δυσκολίες στην κοινωνικοποίησή τους, με νέες τεχνικές (χορός-κίνηση και εκπαίδευση ΑΜΕΑ κ.α.)

1.2. Προσφέρεται η δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε μονάδες ΑΜΕΑ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

1.3. Γενικά επιταχύνεται η διαδικασία διάχυσης και εμπέδωσης ειδικών γνώσεων διδακτική του δημιουργικού χορού σε πτυχιούχους πανεπιστημιακών τμημάτων προσανατολισμένων στο χώρο της εκπαίδευσης και της ψυχολογίας παρέχοντας στους επιμορφούμενους το αίσθημα της ασφάλειας ως προς την ευαισθητοποίηση και πρακτική εφαρμογή των γνώσεών τους.

Το πρόγραμμα παρέχει τριμηνιαίας διάρκειας μαθήματα στην Διδακτική του Δημιουργικού Χορού-Κίνησης και στην Ψυχοκινητική Ανάπτυξη των παιδιών με αναπηρίες, διάρκειας 60 ωρών. Όλο το πρόγραμμα παρέχεται διά ζώσης λόγω του βιωματικού του χαρακτήρα και των πρακτικών στο δημιουργικό χορό. Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Δ.Β.Ε. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εβδομήντα (70) φοιτητές το εξάμηνο. Τα πιστοποιητικά που χορηγεί το Π.Δ.Β.Ε. υπογράφονται από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου ως επικεφαλής του φορέα χορήγησης, και από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο ως επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος.

Οι επιμορφούμενοι που έχουν γίνει δεκτοί/ές στο Π.Δ.Β.Ε καταβάλλουν δίδακτρα για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών. Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 420 Euro για όλο το πρόγραμμα  για κάθε επιμορφούμενο και καταβάλλονται σε 3 (τρεις) ισόποσες δόσεις, ανά μήνα. Άτομα που δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις δεν μπορούν να λάβουν μέρος στις τελικές εξετάσεις και δεν μπορούν να λάβουν το πιστοποιητικό επιμόρφωσης. Περιλαμβάνει τα μαθήματα επιμορφώσεις δια-ζώσης μαζί με τις βιωματικές ασκήσεις στο δημιουργικό χορό-κίνηση, την επίβλεψη μιας εργασίας σχετικά με το χορό και ΑΜΕΑ, την παροχή 1 βιβλίου σχετικού με το δημιουργικό χορό.

Β. Κατηγορίες Πτυχιούχων

Δικαίωμα εγγραφής στα Π.Δ.Β.Ε. έχουν οι απόφοιτοι ανώτατης εκπαίδευσης, πανεπιστημιακής και τεχνολογικής.

Γ. Ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν να αιτούνται συμμετοχή στον παρακάτω σύνδεσμο: http://diaviou.nured.uowm.gr/psamea

Δ. Τόποι και Ημερομηνίες Διεξαγωγής

Τα μαθήματα θα διεξάγονται στο Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού, Ανδ. Παπανδρέου 29Α-Β, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη.

Το πρώτο μάθημα θα πραγματοποιηθεί στις 19 Οκτωβρίου και ώρα 11 το πρωί.

Παρακαλούνται οι επιμορφούμενοι/ες να προσέλθουν στις 10 π.μ. για την κατάθεση των δικαιολογητικών τους. Την ίδια μέρα θα παραλάβουν το πρόγραμμα μαθημάτων του επόμενου μήνα.

Ε. Δικαιολογητικά εγγραφής στο Π.Δ.Β.Ε

Για την εγγραφή οι επιμορφούμενοι πρέπει να καταβάλλουν το ποσό των 150 ευρώ στον αρ. λογαριασμού: 5250-039507-824 στην Τράπεζα Πειραιώς της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας όπου και να αναγράφεται το όνομά τους  και ο κωδικός έργου 1324 και να προσκομίσουν το αντίγραφο την 1η ημέρα των μαθημάτων.

Η ακύρωση της εγγραφής μπορεί να γίνει σε διάρκεια 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία εγγραφής και παρακρατούνται τα 70 ευρώ από την Επιτροπή Ερευνών.

Κατά την ημερομηνία της εγγραφής (στο πρώτο μάθημα), οι επιμορφούμενοι θα κληθούν να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο Πτυχίου ή βεβαίωση Σπουδών
  2. 1 φωτογραφία
  3. Απόδειξη κατάθεσης προκαταβολής των 150 ευρώ όπου θα αναγράφεται το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του επιμορφούμενου και ο κωδικός έργου 1324
    1. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν παρακολουθούν άλλο πρόγραμμα στην ίδια θεματική και ότι τα έγγραφα που καταθέτουν είναι γνήσια

Για πληροφορίες:

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Λάζαρος Παπουτζής

Τρίτη-Πέμπτη  12:00 – 15:00

τηλ: 2385055103

email: psamea@uowm.gr

Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου ΕΔΩ

 Κατεβάστε την προκήρυξη ΕΔΩ

Ανακοινώσεις και υλικό θα αναρτάται στην παρακάτω ιστοσελίδα:

http://blogs.uowm.gr/psamea

Χάρτης – Ανδ. Παπανδρέου 29Α-Β, Καλαμαριά