ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ 2023-2024 και ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

Το πρόγραμμα έχει ενημερωθεί για το Εαρινό εξάμηνο 2023-2024

Κατεβάστε το πρόγραμμα 2023-2024 Εαρινό εδώ

Χάρτης Κοζάνη
Μπακόλα & Σιαλβέρα, Κοζάνη Τ.Κ.50132
Αίθουσα 2

Επιλέξτε την εικόνα

Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2024

Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2024

Παρασκευή, 9/2/2024: Στρατηγικές γλωσσικής ανάπτυξης και διαπολιτισμικής επικοινωνίας

Τρίτη, 13/2/2024: Γλωσσοδιδακτικές μέθοδοι και προγράμματα σπουδών

Παρασκευή, 16/2/2024: Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι έρευνας

Τετάρτη, 21/2/2024: Η νέα ελληνική γλώσσα

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΠΜΣ: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ 2023-2024 και ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

Το πρόγραμμα έχει ενημερωθεί για το Χειμερινό εξάμηνο 2023-2024

Κατεβάστε το πρόγραμμα 2023-2024 Χειμερινό εδώ

Χάρτης Κοζάνη
Μπακόλα & Σιαλβέρα, Κοζάνη Τ.Κ.50132
Αίθουσα 2

Επιλέξτε την εικόνα

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Π.Μ.Σ “ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ”

Οι εισακτέοι/ες στο Δ.Π.Μ.Σ “Επιστήμες της Αγωγής: Η Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας”, κατά το ακαδ. έτος 2023-2024, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον νόμο καλούνται να καταθέσουν στο e-mail της Γραμματείας του Δ.Π.Μ.Σ (efotiadou@uowm.gr, κ. Ελένη Φωτιάδου, τηλ. 23850-55100) την αίτηση και τα δικαιολογητικά απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ (σε μορφή αρχείου pdf) έως την Παρασκευή 22/09/2023.

Δ.Π.Μ.Σ. – «Επιστήμες της Αγωγής: Η Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας» ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Κατεβάστε

  1. τελικό πίνακα επιτυχόντων,
  2. τις οδηγίες εγγραφής
  3. το έντυπο εγγραφής

πατώντας εδώ

Δ.Π.Μ.Σ. – «Επιστήμες της Αγωγής: Η Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας» ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Παράταση αιτήσεων νέου μεταπτυχιακού 2023-2024

Κατόπιν παράκλησης πολλών ―κυρίως νέων αποφοίτων― παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 10 Ιουλίου 2023

Αίτηση /Βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 16 Μαΐου 2023 έως και 10 Ιουλίου 2023 στον σύνδεσμο: https://diaviou.nured.uowm.gr/tmgl/form.php

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ

Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2023

Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2023

Τρίτη      20/06/2023    Ο κριτικός γραμματισμός στη σχολική πράξη

Πέμπτη  22/06/2023    Αξιολόγηση του γλωσσικού μαθήματος

Τρίτη      27/06/2023     Διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

Πέμπτη   29/06/2023     Γλωσσική ποικιλία και η διδακτική της αξιοποίηση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜΣ 2023-2024

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας» (Educational Studies: Teaching Modern Greek Language), που διοργανώνουν το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών (Π.Τ.Ν.) και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (Σ.Κ.Α.ΕΠ.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.) (ΦΕΚ 4307/τ.Β΄/02-10-2020) καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη πενήντα (50) θέσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Το Πρόγραμμα παρέχει Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια (ΦΕΚ τ.Β’ 7123_31-12-2022)

Αίτηση /Βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 16 Μαΐου 2023 έως και 30 Ιουνίου 2023 στον σύνδεσμο: https://diaviou.nured.uowm.gr/tmgl/form.php

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ