ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ 2022-2023 και ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

Το πρόγραμμα έχει ενημερωθεί για το Εαρινό εξάμηνο 2022-2023

Κατεβάστε το πρόγραμμα 2022-2023 Εαρινό εδώ

Χάρτης Κοζάνη
Μπακόλα & Σιαλβέρα, Κοζάνη Τ.Κ.50132
Αίθουσα 2

Επιλέξτε την εικόνα

Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2023

Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2023

Πέμπτη       16/02/2023        Στρατηγικές γλωσσικής ανάπτυξης και διαπολιτισμικής επικοινωνίας

Δευτέρα      20/02/2023        Νέα ελληνική γλώσσα

Τετάρτη       22/02/2023        Γλωσσοδιδακτικές μέθοδοι και Προγράμματα Σπουδών Νέας Ελληνικής

Παρασκευή 24/02/2023        Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι έρευνας

Έναρξη αξιολόγησης διδακτικού έργου στα ΠΜΣ

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης του Διδακτικού Έργου, για το χειμερινό εξάμηνο
του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, μπορείτε να προβείτε στη συμπλήρωση των
ερωτηματολογίων αξιολόγησης μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://qau.uowm.gr

Πίνακας απαλλασσόμενων από τέλη φοίτησης

Κατεβάστε την ανακοίνωση εδώ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 2022-2023

Μπορείτε να διαβάστε την ανακοίνωση εδώ

Κατεβάστε την αίτηση εδώ

ΦΕΚ Διάμεσο Εισόδημα εδώ

ΦΕΚ τ.Β’ 4899_16-09-2022 εδώ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ 2022-2023 και ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

Το πρόγραμμα έχει ενημερωθεί για το Χειμερινό εξάμηνο 2022-2023

Κατεβάστε το πρόγραμμα 2022-2023 Χειμερινό εδώ

Χάρτης Κοζάνη
Μπακόλα & Σιαλβέρα, Κοζάνη Τ.Κ.50132
Αίθουσα 2

Επιλέξτε την εικόνα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΠΜΣ «Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας» ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

ΔΠΜΣ«Επιστήμες της Αγωγής: Η Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας» ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Ανακοινώνεται ο τελικό πίνακας επιτυχόντων

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΔΠΜΣ-ΔΝΕΓ 2022-2023

Θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση για τον τρόπο εγγραφής

ΔΠΜΣ«Επιστήμες της Αγωγής: Η Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας» ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ-ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Παράταση αιτήσεων ως την Κυριακή 10 Ιουλίου 2022

 

Μετά από την εκδήλωση έντονου ενδιαφέροντος από τελειόφοιτους, παρατείνουμε τη λήξη της προθεσμίας αιτήσεων ως την Κυριακή 10 Ιουλίου 2022, προκειμένου να προλάβουν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους.

Αίτηση /Βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 16 Μαΐου 2022 έως και 10 Ιουλίου 2022 στον σύνδεσμο: http://diaviou.nured.uowm.gr/tmgl/form.php

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ