Παράταση Αιτήσεων

Ανακοινώνετε η παράταση των αιτήσεων του προγράμματος

<<Πολιτισμικές Δράσεις Εκπαιδευτικές πρακτικές Ξενάγησης στα Μνημεία >>

έως και τις 15/1/2013

Δείτε την νέα ανακοίνωση εδώ

Ανακοίνωση Προκήρυξης – Eγγραφές

Ανακοίνωση

Δια Βίου Εκπαίδευση Πολιτιστική Πολιτική, Στρατηγικές Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης της Πολιτισμικής Κληρονομιάς

Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014

Δείτε εδώ την Προκήρυξη.

Κάντε την αίτησή σας εδώ

Έναρξη λειτουργίας ιστότοπου

Ξεκίνησε η λειτουργία του ιστότοπου για το πρόγραμμα

Δια Βίου Εκπαίδευση

Πολιτιστική Πολιτική, Στρατηγικές Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης της Πολιτισμικής Κληρονομιάς

                                                     Οκτώβριος-Νοέμβριος 2012