Έναρξη λειτουργίας ιστότοπου

Ξεκίνησε η λειτουργία του ιστότοπου για το πρόγραμμα

Δια Βίου Εκπαίδευσης του ΤΕΕΤ

This entry was posted in Ανακοινώσεις. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *