Πρόγραμμα εξεταστικής Φεβρουαρίου 2021 ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Ως εξεταστική περίοδος Φεβρουαρίου 2021 για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21 ορίζεται από 22-2-2021 ως 26-2-2021.

Το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου έχει ως εξής:

  • Τρίτη 23-2-2021 Η νέα ελληνική γλώσσα (διδάσκων: Κωνσταντίνος Ντίνας)
  • Τετάρτη 24-2-2021 Στρατηγικές γλωσσικής ανάπτυξης και διαπολιτισμικής επικοινωνίας (διδάσκουσα: Ελένη Γρίβα)
  • Πέμπτη 25-2-2021 Γλωσσοδιδακτικές μέθοδοι και Προγράμματα Σπουδών της νέας ελληνικής (διδάσκουσες: Ευθυμία Γώτη & Ελισάβετ Χλαπουτάκη)
  • Παρασκευή 26-2-2021 Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι έρευνας (διδάσκων: Κωνσταντίνος Μπίκος)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *