Εσωτερικός Κανονισμός

March 13th, 2015 Leave a comment Go to comments

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΟΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ   Επιστημονικά και Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη Σωτηρία Τριαντάρη, Αναπλ. Καθ. ΠΤΝ-ΠΔΜ         Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016  

Α. Το Πρόγραμμα Δια βίου Εκπαίδευσης

Α.1 Αντικείμενο και στόχοι του Π.Δ.Β.Ε.

Το παρόν σεμινάριο έχει ως σκοπό την υποστήριξη της διδασκαλίας ρητορικών τεχνικών που αφορούν στη συγκρότηση του επιχειρήματος και στην ανάπτυξη της δεξιότητας παραγωγής γραπτού και κυρίως προφορικού λόγου. Το πρακτικό μέρος των ρητορικών δεξιοτήτων εστιάζεται στη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, η οποία εκφράζεται μέσω της γλώσσας του σώματος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη των ρητορικών – επικοινωνιακών τεχνικών, ώστε να τονιστεί η ανάγκη ένταξης της επιχειρηματικότητας. Αναφορικά με τη μεθοδολογία της διδασκαλίας θα χρησιμοποιηθούν βίντεο, power point, παρουσίαση, συζήτηση, βιωματικές μέθοδοι – αυτοαξιολόγηση.   Στο σεμινάριο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εκπαιδευτικές ενότητες:   Θεωρητικό μέρος   Το περιεχόμενο και η σημασία της ρητορικής με έμφαση στη Ρητορική του Αριστοτέλη, η σχέση Επικοινωνίας και Ρητορικής, η συγκρότηση του επιχειρήματος (τεχνικές του λόγου- είδη συλλογισμού) ρητορική υπόκριση, η τέχνη της δημόσιας ομιλίας, ρητορικές – επικοινωνιακές τεχνικές στο χώρο των επιχειρήσεων.     Πρακτικό μέρος   Σύνταξη βιογραφικού, απαντήσεις σε συνέντευξη εργασίας, έμφαση στην επιχειρηματολογία, στον ενδυματολογικό, φωνολογικό και υφολογικό κώδικα, καθώς και στη διαφήμιση του εαυτού, μοντέλα και τεχνικές επικοινωνίας-συμβουλευτική.   Βασικά οφέλη από το σεμινάριο:   Οι επιμορφούμενοι/ες θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις για την ιστορία της ρητορικής, τη διαχρονική σημασία της εστιάζοντας κατά κύριο λόγο στη ρητορική του Αριστοτέλη, η οποία αποτέλεσε και αποτελεί βασικό επικοινωνιακό εργαλείο. Επίσης, θα ασκηθούν στη διαμόρφωση της σκέψης και στη συγκρότηση του λόγου, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα λεκτικά σχήματα, βάσει των οποίων θα καταστούν πειστικά τα επιχειρήματά τους. Θα βελτιώσουν την κριτική τους σκέψη και τον τρόπο συλλογισμού. Θα μάθουν να σκέφτονται με απλότητα και σαφήνεια. Θα ασκηθούν στις βασικές επικοινωνιακές δεξιότητες, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας με το να επηρεάζουν τα συναισθήματα των αγοραστών-καταναλωτών, να εδραιώνουν την αξιοπιστία των προϊόντων που διαχειρίζονται και να αποστέλλουν μηνύματα ξεκάθαρα.

Α.2 Τα διοικητικά όργανα του Π.Δ.Β.Ε.

Τα διοικητικά όργανα του Π.Δ.Β.Ε. είναι αυτά που προσδιορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν4009/2011, «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων». Στο Π.Δ.Β.Ε. ορίζεται ένας Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος μεταξύ των διδασκόντων στο Πρόγραμμα. Ο/η Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος οφείλει να έχει συναφές γνωστικό αντικείμενο. Ο/η Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος έχει την ευθύνη της υλοποίησης και της εύρυθμης διεξαγωγής του Π.Δ.Β.Ε., καθώς και του συντονισμού του εκπαιδευτικού έργου, και ορίζεται για 3ετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης. Αν οι Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι είναι δύο, ορίζεται για μια τριετία ο ένας και για μια τριετία ο άλλος. Ο/η Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος και οι διδάσκοντες συγκροτούν την Ομάδα Διδακτικού Έργου (Ο.Δ.Ε.) του οικείου Προγράμματος, η οποία έχει την ευθύνη της οργάνωσης και διεξαγωγής του εκπαιδευτικού έργου.

Α.3 Βεβαιώσεις Π.Δ.Β.Ε.

Το Π.Δ.Β.Ε. «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΟΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» απονέμει: Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης στην Επικοινωνία και ρητορικές τεχνικές στην Επιχειρηματικότητα Τα πιστοποιητικά που χορηγεί το Π.Δ.Β.Ε. υπογράφονται από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου ως επικεφαλής του φορέα χορήγησης, και από τον/την Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο ως επιστημονικά Υπεύθυνο/η του Προγράμματος. Βάσει των αποτελεσμάτων της εξέτασης και υπό την προϋπόθεση της παρακολούθησης του 90% των προγραμματισμένων ωρών επιμόρφωσης, θα χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Συμμετοχής με πιστωτικές μονάδες ECTS, που θα έχει ισχύ Πιστοποιητικού Σπουδών.

Α.4 Κατηγορίες Πτυχιούχων

Δικαίωμα εγγραφής στα Π.Δ.Β.Ε. έχουν: Α) Φοιτητές και Απόφοιτοι όλων των Πανεπιστημιακών Σχολών Β) Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων- σχολικοί σύμβουλοι – εκπαιδευτικοί, διευθυντές εκπαίδευσης και σχολείων Γ) Πολιτικοί – δημοσιογράφοι Δ) Σύμβουλοι επιχειρήσεων- επιχειρηματίες- στελέχη επιχειρήσεων – διευθυντές ΣΤ) Ξεναγοί και εργαζόμενοι σε τουριστικά επαγγέλματα Ε) Απόφοιτοι ιδιωτικής εκπαίδευσης και ΙΕΚ. ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ Η ΑΓΓΛΙΚΗ Αιτήσεις θα κατατίθενται από την 6-3-2015 έως 20-4-2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση:   http://diaviou.nured.uowm.gr/rhetoric/ Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 6936450479   Την 1η ημέρα διεξαγωγής του μαθήματος οι επιμορφούμενοι-ες, θα κληθούν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία που υποβάλλονται είναι αληθή
 2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο πτυχίου, ή βεβαίωση σπουδών, βεβαίωση εργασίας
 4. Αντίγραφο ταυτότητας
 5. Φωτογραφία
 6. Απόδειξη κατάθεσης προκαταβολής 100

Για να διευκολυνθούν οι εργαζόμενοι/ες να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, τα μαθήματα και οι πρακτικές θα πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο και Κυριακή. ΤΟΠΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Εθνικής Αντιστάσεως 16, Καλαμαριά – Θεσσαλονίκη από 26-4-2015 μέχρι 26-6-2015 Η διάρκεια του επιμορφωτικού προγράμματος είναι διμηνιαία. Τα μαθήματα και οι πρακτικές θα υλοποιούνται σε πανεπιστημιακούς και άλλους επιλεγμένους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και οργανισμούς. Η Ο.Δ.Ε. ορίζει με απόφασή της πρόσθετες προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για την επιλογή των εισαγομένων.

Α.5. Χρονική Διάρκεια των σπουδών

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του πιστοποιητικού του Π.Δ.Β.Ε. είναι ένα (1) δίμηνο.

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΟΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Β. 1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ

Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Δ.Β.Ε. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε πενήντα (50) φοιτητές/τριες τη φορά. Κάθε έτος, το Συντονιστικό της Ο.Δ.Ε., καθορίζει τον ανώτατο αριθμό των επιμορφούμενων, οι οποίοι/ες μπορούν να εγγραφούν στο Π.Δ.Β.Ε. με τίτλο «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΟΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» και προβαίνει 1 φορά το χρόνο σε ανοικτή προκήρυξη σε διάφορες εκπαιδευτικές ιστοσελίδες, καθώς και στις ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για την εισαγωγή των επιμορφούμενων στο πρόγραμμα. Στην προκήρυξη περιλαμβάνονται τα τυπικά προσόντα και οι προϋποθέσεις εγγραφής, καθώς και η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των αιτήσεων.  

Β.2 Διαδικασίες και τυπικές προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης για Π.Δ.Β.Ε.

Δικαίωμα εγγραφής στα Π.Δ.Β.Ε. έχουν οι απόφοιτοι/ες ανώτατης εκπαίδευσης, πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής, δημόσιας και ιδιωτικής και ΙΕΚ. Σε περίπτωση που ο αριθμός των ενδιαφερομένων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή γίνεται κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεων, η οποία διενεργείται από το Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση της Ο.Δ.Ε.

Β.3 Εγγραφή στο Π.Δ.Β.Ε.

Οι επιμορφούμενοι/ες εγγράφονται µετά την έγκριση του σχετικού πρακτικού του Συντονιστικού.

Β.3.1 Δίδακτρα

Οι εγγεγραμμένοι/ες καταβάλουν δίδακτρα για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών. Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 200 ευρώ που καταβάλλεται μέσω της Επιτροπής Ερευνών στο λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς: 5250-039507-824 του ΠΔΜ όπου και να αναγράφεται το όνομά τους και ο κωδικός έργου και να προσκομίσουν το αντίγραφο την 1η ημέρα των μαθημάτων. Οι επιμορφούμενοι καταβάλλουν δίδακτρα για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε δύο ισόποσες δόσεις, μια προκαταβολή 100 ευρώ με την εγγραφή και μια δεύτερη δόση 100 ευρώ.

Για να ανέργους και φοιτητές το κόστος συμμετοχής μειώνετε στα 150 ευρώ. Τα δίδακτρα σε αυτήν την περίπτωση (Ανέργων & Φοιτητών) καταβάλλονται σε δύο δόσεις, μια προκαταβολή 100 ευρώ με την εγγραφή και μια δεύτερη δόση 50 ευρώ.

Η δεύτερη δόση καταβάλλεται μετά από 1 μήνα από την έναρξη των μαθημάτων. Άτομα που δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις δεν μπορούν να λάβουν μέρος στις τελικές εξετάσεις και δεν μπορούν να λάβουν το πιστοποιητικό επιμόρφωσης. Στα δίδακτρα περιλαμβάνονται τα μαθήματα-επιμορφώσεις δια ζώσης, θεωρητικά και πρακτικά, οι εξετάσεις καθώς επίσης και το εκπαιδευτικό υλικό.

Β.4 Διδακτικό προσωπικό

Στο Π.Δ.Β.Ε. θα διδάσκουν μέλη Δ.Ε.Π. των οικείων Τμημάτων των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων, άλλων Τμημάτων των ιδίων ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής και διδάσκοντες κατά την κρίση της Ο.Δ.Ε., οι οποίοι/ες έχουν ειδίκευση σε συναφές γνωστικό αντικείμενο και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις , ήτοι:

 • Ομότιμοι καθηγητές/τριες, επισκέπτες καθηγητές/τριες, εντεταλμένοι επίκουροι καθηγητές/τριες, ειδικοί/ές επιστήμονες
 • Ερευνητές/τριες αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν επαρκή ερευνητική ή συγγραφική ή εν γένει επιστημονική δραστηριότητα
 • Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι/ες διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή εμπειρία στο αντικείμενο του Π.Δ.Β.Ε
 • Αναγνωρισμένοι/ες επαγγελματίες, εξωτερικοί συνεργάτες.

Β.5 Δοµή και λειτουργία του Π.Δ.Β.Ε.

Το πρόγραμμα παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις στην Επικοινωνία και Ρητορική στην Επιχειρηματικότητα (80 ώρες) τριμηνιαίας διάρκειας. Α) Τα θεωρητικά μαθήματα αντιστοιχούν σε 10 ώρες Β) Τα πρακτικά μαθήματα σε 35 ώρες Γ) οι εξετάσεις σε 5 ώρες.   Οι εκπαιδευόμενοι/ες υποχρεούνται να παρακολουθούν τις εισηγήσεις, παραδόσεις, εργαστήρια ή άλλες δραστηριότητες του Προγράμματος. Ο αριθμός των επιτρεπόμενων ωρών απουσίας καθορίζεται από τη Διαχειριστική Αρχή των Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης και δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό της συνολικής διάρκειας του Προγράμματος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις απουσίας πέρα από το όριο του προηγούμενου εδαφίου για σοβαρούς λόγους, μπορεί, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Συμβουλίου, ύστερα από αίτηση του εκπαιδευομένου, να χορηγηθεί άδεια επανάληψης του Προγράμματος.   Οι γνώσεις που αποκομίζουν οι εκπαιδευόμενοι πιστοποιούνται με επιτυχή εξέταση με ερωτήσεις επιλογής και προφορική συνέντευξη. Αν ο επιμορφούμενος/η αποτύχει έχει το δικαίωμα επανεξέτασης εντός 15 ημερών από την πρώτη εξέταση. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας, δεν χορηγείται το πιστοποιητικό στο οποίο καταλήγει το Π.Δ.Β.Ε.   Το Π.Δ.Β.Ε. μπορεί να διεξάγεται και σε άλλες περιοχές (πέραν των εγκαταστάσεων του Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας), όπου διαθέτει τις απαραίτητες υλικοτεχνικές υποδομές.   Το Π.Δ.Β.Ε. με τίτλο «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΟΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» συγκροτείται από Διδακτικές Ενότητες (Δ.Ε.) που διαιρούνται σε θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα. Όλο το πρόγραμμα πιστώνεται με 12 ECTS.  

 1. No comments yet.
 1. No trackbacks yet.