Παράταση Αιτήσεων

Ανακοινώνετε η παράταση των αιτήσεων του προγράμματος

<<Πολιτισμικές Δράσεις Εκπαιδευτικές πρακτικές Ξενάγησης στα Μνημεία >>

έως και τις 15/1/2013

Δείτε την νέα ανακοίνωση εδώ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *