ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜΣ 2022-2023

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ‐2023.

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Δημόσιος Λόγος και Ψηφιακά Μέσα» (Public Discourse and Digital Media)

που διοργανώνουν το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών και το Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων

της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΣΚΑΕΠ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 4108/τ.Β΄/12-11-2019)

καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη πενήντα (50) θέσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Αίτηση /Βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 16 Μαΐου 2022 έως και 30 Ιουνίου 2022 στον σύνδεσμο:

http://diaviou.nured.uowm.gr/pddm/form.php

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ

Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2022

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσιος Λόγος και Ψηφιακά Μέσα»

Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2022

  • Παρασκευή 03/06/2022 – Σημειωτικές αναλύσεις στα πολυτροπικά ΜΜΕ
  • Δευτέρα 06/06/2022 – Διαχείριση Ηλεκτρονικής Φήμης
  • Τετάρτη 08/06/2022 – Διαχείριση Επικοινωνιακών Κρίσεων
  • Παρασκευή 10/06/2022 – Δημόσια Πρόσωπα και Εικόνα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ 2021-2022 και ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΚΟΖΑΝΗ – ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Το πρόγραμμα έχει ενημερωθεί για το Χειμερινό εξάμηνο 2020-2021

Κατεβάστε το πρόγραμμα 2021-2022 Εαρινό εδώ

Χάρτης Κοζάνη
Μπακόλα & Σιαλβέρα, Κοζάνη Τ.Κ.50132
Αίθουσα 5

Χάρτης Καστοριά
κτίριο Β Διδακτήριο περιοχή Φούρκα Τ.Κ. 52100
Εργαστήριο ΕΓ2 – ΕΓ3


Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσιος Λόγος και Ψηφιακά Μέσα»

Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022

  • Τρίτη 25/1/2022 – Γλώσσα και Επικοινωνία
  • Πέμπτη 27/1/2022 – Ψηφιακά Μέσα και Παραγωγή Ψηφιακού Περιεχομένου
  • Παρασκευή 28/1/2022 – Ιστορικός Γραμματισμός και MME
  • Τρίτη 1/2/2022 – Πολιτική στη Σύγχρονη Ψηφιακή Εποχή

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ 2021-2022 και ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΚΟΖΑΝΗ – ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Το πρόγραμμα έχει ενημερωθεί για το Χειμερινό εξάμηνο 2020-2021

Κατεβάστε το πρόγραμμα 2021-2022 Χειμερινό εδώ

Χάρτης Κοζάνη
Μπακόλα & Σιαλβέρα, Κοζάνη Τ.Κ.50132
Αίθουσα 5

Χάρτης Καστοριά
κτίριο Β Διδακτήριο περιοχή Φούρκα Τ.Κ. 52100
Εργαστήριο ΕΓ2 – ΕΓ3