συμπλΗρωση των ερωτηματολογΙων αξιολΟγησης 2020-2021

Αγαπητές μεταπτυχιακές φοιτήτριες,
Αγαπητοί μεταπτυχιακοί φοιτητές,

Σας ενημερώνουμε, ότι στο πλαίσιο της αξιολόγησης του Διδακτικού Έργου για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020 – 2021 του Π.Μ.Σ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ, μπορείτε να προβείτε στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων αξιολόγησης μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://qa.uowm.gr

μέχρι και την Κυριακή 28/02/2020.Με εκτίμηση,

Διοικητική Υποστήριξη ΜΟ.ΔΙ.Π.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Μονάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας
Κτήριο Διοίκησης Πανεπιστημίου
Κοίλα Κοζανης, 50100 Κοζάνη
Τηλ.:      24610 56255
E-mail:  modip@uowm.gr
Web:      modip.uowm.gr


Ενημέρωση για τη λειτουργία του Γραφείου του Συνήγορου φοιτητή

Σας αποστέλλουμε πρόσκληση από το Γραφείο του Συνήγορου του φοιτητή του ΠΔΜ  που καλεί τις φοιτήτριες και τους φοιτητές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών καθώς και τις/τους υποψήφιες/ους διδάκτορες  να συμμετάσχουν σε εικονική συνάντηση με θέμα:

                «Ενημέρωση για τη λειτουργία του Γραφείου του Συνήγορου φοιτητή»

τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13.00, μέσω του συνδέσμου:

https://zoom.us/my/uowm.da

Meeting ID: 262 289 2621

κατεβάστε την πρόσκληση εδώ

Η εξωτερική αξιολόγηση του Πανεπιστημίου μας

Η ΜΟΔΙΠ του ΠΔΜ καλεί τις φοιτήτριες και τους φοιτητές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών καθώς και τις/τους υποψήφιες/ους διδάκτορες των ακαδημαϊκών Τμημάτων να συμμετάσχουν σε webinar με θέμα:
                «Η εξωτερική αξιολόγηση του Πανεπιστημίου μας»

την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13.00, πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο:
                  https://zoom.us/my/uowm.modip

Ο Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης

Αλλαγή Πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2020-2021 (μόνο 2ο Τμήμα)

Πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2020-2021

έχει γίνει αλλαγή στο πρόγραμμα μόνο του δεύτερου τμήματος

Κατεβάστε το πρόγραμμα του πρώτου τμήματος εδώ

Κατεβάστε το πρόγραμμα του δεύτερου τμήματος εδώ (Νέο)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ/ΟΥΣΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας μοριοδότησης επιτυχόντων/ουσων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

κατεβάστε την ανακοίνωση εδώ

Ενστάσεις από 14/08/2020 έως και 19/08/2020 (ώρα 12:00)στη διεύθυνση https://diaviou.mst.uowm.gr/mst/enstasi/