Α΄ Θερινο Σχολειο 2021 του  ΠΜΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ

Από την Δευτέρα 12/7/2021 μέχρι και την Παρασκευή 16/7/2021

και

από την Δευτέρα 23/8/2021 μέχρι και την Παρασκευή 28/8/2021

θα πραγματοποιηθεί το

« Α΄ Θερινό Σχολείο 2021 » στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

«ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ».


Ο σκοπός του « Α΄Θερινού Σχολείο 2021 του ΠΜΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ» αυτού, είναι η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητριών / τών μας σε επιστημονικές διαδικασίες όπου ερευνητές διεθνούς κύρους θα παρουσιάσουν και θα εμβαθύνουν σε επιστημονικά θέματα σχετικά με τους σκοπούς του μεταπτυχιακού.

κατεβάστε το πρόγραμμα εδώ

Εκ μέρους της
Διευθύντριας και Επιστημονικά Υπεύθυνης του ΠΜΣ
«Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνία και Ηγεσία»
Καθηγήτριας Σωτηρίας Τριαντάρη ΔΕΤ – ΠΔΜ