Συνέδρια Δημιουργικής ΓραφήςArchives

Categories

Παράταση αιτήσεων 2020-2021

Ανακοινώνεται ότι η υποβολή αιτήσεων για το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Δημιουργική Γραφή” παρατείνεται μέχρι και την Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2020.

Αίτηση /Βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από

10 Μαίου 2020 έως και 20 Ιουλίου 2020 εδώ

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Δημιουργική Γραφή» -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2020 ‐2021

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Δημιουργική Γραφή» (Creative Writing) που διοργανώνουν το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Τμήμα Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Φ.Ε.Κ. 3036/τ.Β΄/27-07-2018) καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη συνολικά ενενήντα (90) θέσεων, τριάντα (30) ανά Κατεύθυνση, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις Επιστήμες της Αγωγής (Education Studies) με τις εξής ειδικεύσεις:

  1. Δημιουργική Γραφή και Λογοτεχνική Συγγραφή/Creative Writing and Literature writing.
  2. Δημιουργική Γραφή και Εκπαίδευση/Creative Writing and Education.
  3. Δημιουργική Γραφή και Κινηματογραφική – Τηλεοπτική Συγγραφή/Creative Writing and Screenwriting.

Αίτηση /Βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από

10 Μαίου 2020 έως και 10 Ιουλίου 2020 εδώ

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ

Παρουσιάσεις Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών 29 Ιανουάριου 2020

Αξιότιμα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας

Σας ενημερώνουμε για το πρόγραμμα παρουσιάσεων μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών 29 Ιανουαρίου 2020 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Δημιουργική Γραφή”.

κατεβάστε το πρόγραμμα εδώ

Παρουσιάσεις Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών Ιανουάριος 2020

Αξιότιμα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας

Σας ενημερώνουμε για το πρόγραμμα παρουσιάσεων μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών Ιανουαρίου 2020 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Δημιουργική Γραφή”.

κατεβάστε το πρόγραμμα εδώ

Παρουσίαση Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών Οκτώβριος 2019

Αγαπητοί συνάδερφοι,

σας ενημερώνουμε για την παρουσίασεις των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών, για τον Οκρώβριο 2019.

κατεβάστε το συνημμένο πρόγραμμα εδώ

Παράταση αιτήσεων 2019-2020

Ανακοινώνεται ότι η υποβολή αιτήσεων για το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Δημιουργική Γραφή” παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή, 04 Οκτωβρίου 2019.

ΔΠΜΣ “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ” – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους ότι σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Δημιουργική Γραφή” (ΔΠΜΣ), η επιλογή των υποψηφίων γίνεται:

      – Με εξέταση του φακέλου των δικαιολογητικών.

      – Με προφορική συνέντευξη.

Η προφορική συνέντευξη θα διεξαχθεί ως εξής:

Το Σάββατο, 28-09-2019, από τις 17:30 και μετά θα διεξαχθεί συνέντευξη μέσω Skype (Ο λογαριασμός μου είναι avakali_2 στο email: avakali@otenet.gr), για τους υποψήφιους που αδυνατούν να μετακινηθούν. Όσοι επιθυμούν να δώσουν συνέντευξη εξ’ αποστάσεως, παρακαλούμε να το δηλώσετε απαντώντας μέχρι την Παρασκευή, 27-09-2019, στο cw@uowm.gr, δίνοντας το ονοματεπώνυμο και το Skype id σας.

Την Κυριακή, 29-09-2019, από τις 09:30 και μετά, θα γίνουν συνεντεύξεις δια ζώσης, στο κτίριο του Τμήματος Κινηματογράφου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (διεύθυνση: Ικονίου 1, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης).

Για περισσότερες διευκρινίσεις παρακαλούνται οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ (email: cw@uowm.gr και στο τηλέφωνο 24610-56259).

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Ιουνίου 2019

Αγαπητοί συνάδερφοι,

σας ενημερώνουμε για την παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, για τον Ιούνιο 2019.

κατεβάστε το συνημμένο πρόγραμμα εδώ

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Δημιουργική Γραφή» -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2019 ‐2020

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Δημιουργική Γραφή» (Creative Writing) που διοργανώνουν το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Τμήμα Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Φ.Ε.Κ. 3036/τ.Β΄/27-07-2018) καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη συνολικά ενενήντα (90) θέσεων, τριάντα (30) ανά Κατεύθυνση, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις Επιστήμες της Αγωγής (Education Studies) με τις εξής ειδικεύσεις:

  1. Δημιουργική Γραφή και Λογοτεχνική Συγγραφή/Creative Writing and Literature writing.
  2. Δημιουργική Γραφή και Εκπαίδευση/Creative Writing and Education.
  3. Δημιουργική Γραφή και Κινηματογραφική – Τηλεοπτική Συγγραφή/Creative Writing and Screenwriting.

Αίτηση /Βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από

20 Ιουνίου 2019 έως και 29 Σεπτεμβρίου 2019 εδώ

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ

ΕΝΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018-2019

κατεβάστε την ανακοίνωση εδώ

Σύνδεση με το zoom

«Ποιητικές Μεταγραφές» / Γεωργία Βεληβασάκη