Καλοκαιρινό Πρόγραμμα ΤΕΕΤ-ΠΔΜ – Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

new_animΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 2013

Κρίση: Καλλιτεχνικές πρακτικές και φιλοσοφικές αναγνώσεις

Δευτέρα 19 Αυγούστου έως Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:

Γεράσιμος Βώκος, Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ανδρέας Ανδρέου, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ιφιγένεια Βαμβακίδου, Αναπληρωτής Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Γιάννης Ζιώγας, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Γιάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 ΠΛΑΙΣΙΟ:

 Το πρόγραμμα συνίσταται σε μια εκπαιδευτική διαδικασία δύο εβδομάδων που περιλαμβάνει μαθήματα εργαστηριακά και θεωρητικά πάνω στην ερμηνεία του τοπίου, του τόπου και της συγκυρίας σε μια σύγχρονη προοπτική.

Αποτελεί μετεξέλιξη/ωρίμανση της Εικαστικής Πορείας προς τις Πρέσπες που από το 2007 διερευνά την πορεία ως μέσο συμμετοχικής διαδικασίας. Τα πορίσματα αυτής της έρευνας έχουν παρουσιαστεί σε διεθνείς και εθνικές ημερίδες, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί πέντε σχετικές εκδόσεις.

Τα εργαστηριακά μαθήματα της Εικαστικής Πορείας στοχεύουν στην ανίχνευση του τοπίου, στην κατανόηση των υλικών, στην καταγραφή των πλέον ενδιαφερόντων περιοχών του τόπου, και στην δυνατότητα παραγωγής σχετικού καλλιτεχνικού έργου.

Τα θεωρητικά μαθήματα διερευνούν την ιστορία του τόπου, πραγματοποιούν μια εισαγωγή σε θέματα σημειωτικής ανάλυσης, αισθητικής της τέχνης, σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, κοινωνικής και πολιτικής φιλοσοφίας, εντάσσοντας την καλλιτεχνική διαδικασία στο ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό της πλαίσιο.

 ΣΚΕΠΤΙΚΟ:

Όπως είναι γνωστό, καμιά καλλιτεχνική δραστηριότητα δεν λαμβάνει χώρα εν κενώ. Η καλλιτεχνική δημιουργία απαντά σε συγκεκριμένα κοινωνικοπολιτικά ερεθίσματα, ενώ και η πρόσληψη του έργου τέχνης εξαρτάται από το εκάστοτε κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο. Σε εποχές κρίσης η διαλεκτική αυτή λαμβάνει νέες και πιο επιτακτικές μορφές, καθώς οι καλλιτεχνικές πρακτικές καλούνται να εκφράσουν και να μετουσιώσουν  τις αγωνίες, τη ματαίωση, ακόμα και την οργή των κοινωνικών υποκειμένων. Καθώς σήμερα η σύγχρονη πολιτική θεωρία και φιλοσοφία επιστρέφει να αποτιμήσει και να ενισχύσει εκ νέου το ριζοσπαστικό δυναμικό των καλλιτεχνικών πρακτικών, η καλλιτεχνική αποτύπωση της κρίσης γίνεται έναυσμα πρόσφορης συζήτησης και αναστοχασμού.

Ανατρέχοντας στην παράδοση της ευρωπαϊκής ζωγραφικής και των πολιτικών της συνεπαγωγών και καλύπτοντας μέχρι τις πρόσφατες καλλιτεχνικές δράσεις με πολιτικό περιεχόμενο, η συζήτηση θα εμπλέξει καλλιτέχνες και θεωρητικούς σε μια ενεργητική αποτίμηση του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ/ΕΣ

Το Καλοκαιρινό Πρόγραμμα του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας  (ΤΕΕΤ) με θεματική «Κρίση: Καλλιτεχνικές πρακτικές και φιλοσοφικές αναγνώσεις» απευθύνεται σε όσους/ες ενδιαφέρονται να εργαστούν πάνω στην σχέση καλλιτεχνικής δράσης, φιλοσοφίας και πολιτικής. Η παραγωγή καλλιτεχνικού έργου αφορά όλες τις μορφές τέχνης από τις παραδοσιακές μέχρι και τις υβριδικές, στις πιο δημιουργικές εκφάνσεις τους. Δεν αφορά αποκλειστικά τις εικαστικές τέχνες αλλά το σύνολο των καλλιτεχνικών εκφράσεων που συσχετίζουν την Τέχνη με την Πολιτική.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Το πρόγραμμα παρέχει την δυνατότητα πλήρους παρακολούθησης (70 ΩΔ που αντιστοιχούν σε 7 ΠΜ).

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Πρέσπες,

Σταθμός Ψαράδων του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας,

Πληροφοριακό Κέντρο Πύλης, Φορέας Διαχείρισης Πάρκου Πρεσπών.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

2  εβδομάδες, από Δευτέρα 19 Αυγούστου έως Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου.

ΜΕΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή

Τα μαθήματα θα είναι Εργαστηριακά και Θεωρητικά. Τα Εργαστηριακά θα διεξάγονται 9:30 έως 13:30 και τα Θεωρητικά 17:30 έως 20:30 (πλην Παρασκευής)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τέχνη και Τοπίο  (ΤεΤο)

Εισηγητής: Γιάννης Ζιώγας, Επίκουρος Καθηγητής, ΠΔΜ

9:30 έως 13:30 Δευτέρα έως Παρασκευή

Το εργαστήριο εκπαιδεύει τους συμμετέχοντες στην χρήση του τοπίου ως χώρου καλλιτεχνικής έκφρασης. Διδάσκονται μέθοδοι που διερευνούν το τοπίο είτε ως χώρο εναπόθεσης πρωτογενών υλικών (φυσικών και άλλων), είτε ως τόπο από όπου πηγάζουν ποικίλες πληροφορίες. Εισάγονται μέθοδοι επεξεργασίας των πρωτογενών υλικών που συναντά κανείς στην περιοχή των Πρεσπών, ενώ γίνεται αναφορά στα ιστορικά παραδείγματα εργασίας του τοπίου. Πραγματοποιούνται βιωματικές καταγραφές στην περιοχή και κατανοείται ο χώρος ως τόπος ερεθισμάτων. Ο κάθε συμμετέχων μετά την πρώτη εισαγωγική εβδομάδα εισηγείται την δημιουργία ενός καλλιτεχνικού project το οποίο και πραγματοποιεί κατά την διάρκεια της  επόμενης βδομάδας.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τέχνη και κοινωνία (ΤεΚοι)

Τα μαθήματα είναι ένας συνδυασμός θεωρητικών διαλέξεων που προσεγγίζουν θεματικές που εξετάζουν τη σχέση της τέχνης με την κοινωνική πραγματικότητα. 

17:30 έως 20:30 Δευτέρα έως Παρασκευή και 9:30 έως 12:30 το Σάββατο.

Ανδρέας Ανδρέου Αναπληρωτής Καθηγητής, ΠΔΜ

Δύο τρίωρα μαθήματα

 1. Σύγχρονη πολιτική και κοινωνική Ιστορία της Ελλάδας, μια εισαγωγή.
 2. Ιστορία του τόπου των Πρεσπών μέσα από τις σιωπές της. Από το Γενικό στο Ειδικό

Συγκρουσιακά θέματα ιστορίας και εικαστικές δράσεις

Εισηγήτρια: Ιφιγένεια Βαμβακίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΠΔΜ

Δύο τρίωρα μαθήματα

 1. Πολιτιστικά Κοιτάσματα- Προτάσεις για τη διατήρηση της πολιτιστικής Κληρονομιάς-ξενάγηση στα Μνημεία των Πρεσπών (Umberto Eco).
 2. Τόποι Μνήμης-Συγκρουσιακά θέματα στην ιστορία των τόπων- χωροχρονικές διαστάσεις και σχεσιακή τέχνη.

Αναγέννηση: ζωγραφική και πολιτική

Εισηγητής: Γεράσιμος Βώκος, Καθηγητής, ΑΠΘ

Τέσσερα τρίωρα μαθήματα

1. Ο θεσμός του Μαικήνα

Πώς εμφανίζεται. Ποιος είναι ο ρόλος του και οι πρακτικές του. Ζωγραφική και Οικονομία

2. Ιδεολογία και Απεικόνιση

Οι εικόνες και ο ρόλος τους. Το ιδεολογικό βάρος των εικόνων

3. Η προοπτική

Ο κόσμος της προοπτικής και οι προοπτικές του κόσμου

4. Ζωγραφική και Λογοτεχνία

Σχέσεις της ζωγραφικής με τη λογοτεχνία: συνθέσεις και αντιθέσεις

Κρίση, δημοκρατία και καλλιτεχνικές πρακτικές

Εισηγητής: Γιάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής, ΑΠΘ

Τέσσερα τρίωρα μαθήματα

1. Τέχνη και πολιτική: τα σύγχρονα διακυβεύματα

Εισαγωγική διάλεξη πάνω στις ποικίλες σχέσεις των καλλιτεχνικών πρακτικών με την κοινωνική και πολιτική ζωή στο σύγχρονο πλαίσιο.

2. Λογοκρισίες: παλιές και νέες

Αναδρομή στις διαφορετικές μορφές ρητής και άρρητης λογοκρισίας που οροθετούν τις εξωτερικές σχέσεις τέχνης και πολιτικής.

3. Ριζοσπαστικές καλλιτεχνικές πρακτικές: μορφές δημοκρατικής τέχνης

Μοντέλα πολιτικοποιημένων καλλιτεχνικών πρακτικών και η επιρροή τους στην τόνωση του δημοκρατικού ήθους σήμερα.

4. Η τέχνη της υπερταύτισης

Ανάλυση μορφών καλλιτεχνικού ακτιβισμού σε εποχές κρίσης

ΕΞΕΤΑΣΗ

Στο τέλος της περιόδου οι φοιτητές/τριες παρουσιάζουν ένα καλλιτεχνικό έργο που έχει δημιουργηθεί κατά την διάρκεια της διαδικασίας. Μία εβδομάδα μετά την λήξη των μαθημάτων καταθέτουν:

 1. Τεκμηρίωση του παραχθέντος εικαστικού έργου
 2. Κείμενο 3000 λέξεων όπου αναλύεται η καλλιτεχνική τους προσέγγιση με βάση τα μεθοδολογικά εργαλεία που διδάχθηκαν κατά την διάρκεια του θερινού σχολείου. Το κείμενο θα πρέπει να αναπτύσσει πλήρη τεκμηρίωση

Η βαθμολογία θα αποτελεί μέσο όρο των βαθμολογιών των διδασκόντων.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Για όσους/ες το επιθυμούν υπάρχει η δυνατότητα φιλοξενίας στον Σταθμό του ΤΕΕΤ στους Ψαράδες. Ο Σταθμός διαθέτει 24 διπλά κρεβάτια ταξινομημένα σε δύο δωμάτια. Υπάρχουν δύο τουαλέτες κ μπάνια, κουζίνα.

Επιστημονικά υπεύθυνος

Γιάννης Ζιώγας, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, yziogas@uowm.gr

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να καταθέτουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους στην διεύθυνση diaviouteet@uowm.gr.

Ειδικότερα οι ενδιαφερόμενοι/ες θα καταθέσουν:

 1. Αντίγραφο Απολυτήριου Γυμνασίου ή Λυκείου αν δεν έχουν Πτυχίο Ανώτατης Σχολής
 2. Αντίγραφο Πτυχίου, αν είναι απόφοιτοι ΑΤΕΙ ή ΑΕΙ
 3. Αντίγραφο ταυτότητας
 4. 1 Φωτογραφία
 5. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

ΚΟΣΤΟΣ

350 ευρώ για όλους όλες πλην των παρακάτω:

Προπτυχιακοί Φοιτητές/τριες άλλων ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι Διδάκτορες,  άνεργοι: 150 ευρώ

Φοιτητές Ανωτάτων Σχολών Καλών Τεχνών (πλην ΤΕΕΤ) : 100 ευρώ

Προπτυχιακοί Φοιτητές/ριες ΠΔΜ: δωρεάν

Τα δίδακτρα προκαταβάλλονται πριν την έναρξη του προγράμματος

Πλήρης Ανακοίνωσηnew_animεδώ.

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

Γιάννης Ζιώγας – Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΕΤ-ΠΔΜ

e-mail: yziogas@uowm.gr

 Πληροφορίες:

Ευαγγελία Σβύρου, τηλ. 2385055057, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 11:00-13:00

e-mail: diaviouteet@uowm

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΗΜΕΡΑ ΩΡΕΣ

 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Δευτέρα

19 Αυγούστου

9:30 έως 13:30 ΤεΤο

 

17:30 έως 20:30 ΤεΚοι

 

Τρίτη

20 Αυγούστου

9:30 έως 13:30 ΤεΤο

 

17:30 έως 20:30 ΤεΚοι

 

Τετάρτη

21 Αυγούστου

9:30 έως 13:30 ΤεΤο

 

17:30 έως 20:30 ΤεΚοι

 

Πέμπτη

22 Αυγούστου

9:30 έως 13:30 ΤεΤο

 

17:30 έως 20:30 ΤεΚοι

 

Παρασκευή

23 Αυγούστου

9:30 έως 13:30 ΤεΤο

 

17:30 έως 20:30 ΤεΚοι

 

Σάββατο

24 Αυγούστου

9:30 έως 12:30 ΤεΚοι

 

Δευτέρα

26 Αυγούστου

9:30 έως 13:30 ΤεΤο

 

17:30 έως 20:30 ΤεΚοι

 

Τρίτη

27 Αυγούστου

9:30 έως 13:30 ΤεΤο

 

17:30 έως 20:30 ΤεΚοι

 

Τετάρτη

28 Αυγούστου

9:30 έως 13:30 ΤεΤο

 

17:30 έως 20:30 ΤεΚοι

 

Πέμπτη

29 Αυγούστου

9:30 έως 13:30 ΤεΤο

 

17:30 έως 20:30 ΤεΚοι

 

Παρασκευή

30 Αυγούστου

9:30 έως 13:30 ΤεΤο

 

17:30 έως 20:30 ΤεΚοι

 

Σάββατο

31 Αυγούστου

9:30 έως 12:30 ΤεΚοι

 

Κυριακή

1 Σεπτεμβρίου

Παρουσίαση εικαστικών έργων  
ΚΩΔΙΚΟΙ

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΔΩ (πρώην ΔΜ)

(Συνολικά)

ECTS (πρώην ΠΜ)

 

ΤεΤο 40

 

4
ΤεΚοι

 

30 3
 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

70

 

7

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *