Παράταση αιτήσεων νέου μεταπτυχιακού 2023-2024

Κατόπιν παράκλησης πολλών ―κυρίως νέων αποφοίτων― παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 10 Ιουλίου 2023 Αίτηση /Βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 16 Μαΐου 2023 έως και 10 Ιουλίου 2023 στον σύνδεσμο: https://diaviou.nured.uowm.gr/tmgl/form.php Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ