Πολιτισμικές Σπουδές: Σημειωτική και Επικοινωνία

Α’ Εξάμηνο

Μάθημα

Κατηγορία Συμμετοχή ECTS
Θεωρία Σημειωτικής και Πολιτισμού Εργαστηριακό Υποχρεωτικό 10
Η Ιστοριογραφία στον 21ο αιώνα Εργαστηριακό Υποχρεωτικό 10
Μάθημα επιλογής Επιλογής Υποχρεωτικό 5
Μάθημα επιλογής Επιλογής Υποχρεωτικό

5

 

 

Β’ Εξάμηνο

Μάθημα Κατηγορία Συμμετοχή ECTS
Κοινωνιολογία του Πολιτισμού Εργαστηριακό Υποχρεωτικό 10
Μεθοδολογία Έρευνας Εργαστηριακό Υποχρεωτικό 10
Μάθημα επιλογής Επιλογής Υποχρεωτικό 5
Μάθημα επιλογής Επιλογής Υποχρεωτικό 5

 

 

Γ΄ Εξάμηνο

 

Μάθημα ECTS
Πρακτική Άσκηση 30

 

Δ΄ Εξάμηνο

 

Μάθημα ECTS
Διπλωματική Εργασία 30

 

Μαθήματα Επιλογής

 

Μάθημα Κατηγορία Συμμετοχή ECTS
Βασικές Αρχές Οπτικού Γραμματισμού Επιλογής Α’ εξαμ 5
Σχολικά Εγχειρίδια και Εφαρμογές πολυτροπικής σημειωτικής Επιλογής  (εργαστηριακό) Α’ εξαμ 5
Θεατρική και Κινηματογραφική Γραφή (σεναριογραφία) Επιλογής  (εργαστηριακό) Α’ εξαμ 5
Λογοτεχνία και ΜΜΕ Επιλογής Α’ εξαμ 5
Οπτικές Μεθοδολογίες Επιλογής Β΄Εξάμ 5
Ο πολιτισμός ως πράξη-επιστημολογικές και διδακτικές προτάσεις Επιλογής Α΄εξάμ 5
Σύνταξη επιστημονικής εργασίας Επιλογής Β΄Εξάμ 5
Μέθοδοι και παραδείγματα τεκμηρίωσης και ανάλυσης πολιτισμικού υλικού Επιλογής (εργαστηριακό) Β’ Εξάμ 5
Οπτική Ρητορική Επιλογής Β΄ΕΞάμ 5
Παραγωγή εκπαιδευτικού λογισμικού Επιλογής (εργαστηριακό) Β’ Εξαμ 5