Πολιτισμικές Σπουδές: Σημειωτική και Επικοινωνία

Το ΠΜΣ με τίτλο « Πολιτισμικές Σπουδές: Σημειωτική και Επικοινωνία»  εξετάζει τις ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται στο επικοινωνιακό πεδίο, οι οποίες έχουν πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις. Οι σπουδές αυτές εστιάζουν στον ρόλο και στη διαχείριση των πολιτισμικών προϊόντων με έμφαση στα θέματα διαχείρισης πολιτισμικής κληρονομιάς και στην ανάδειξη νέων μεταμοντέρνων πολιτισμικών και τουριστικών πόρων στη Μεσόγειο. Η κατεύθυνση συνδυάζει την κριτική ανάλυση σε θέματα επικοινωνίας, κουλτούρας, ταυτότητας, θεωρίας και πρακτικής του πολιτισμού με την εξειδικευμένη κατάρτιση στην οπτική επικοινωνία και στις τεχνικές της διαφήμισης και της ρητορικής. Οι κριτικές και πολιτισμικές σπουδές επικεντρώνονται αφενός στις τεχνικές και πρακτικές της επικοινωνίας (σε ζητήματα κουλτούρας στο δημόσιο και ιδιωτικό  βίο, τον πολιτισμό, στα συστήματα καταγραφής και ανάλυσης προφορικού ή γραπτού λόγου), αφετέρου στην τέχνη ως προϊόν (ΜΜΕ, Κινηματογράφος, Ντοκιμαντέρ, Παραστατικές τέχνες). Η εξειδίκευση αυτή προσφέρει την κατάρτιση και την επιστημονική γνώση σε θέσεις διαχείρισης, πολιτισμικής κληρονομιάς και τουρισμού σε οπτικό κυρίως υλικό.

Γιατί Σημειωτική;

Η Σημειωτική, η Επιστήμη των Σημείων, περιλαμβάνει τη μελέτη και την ερμηνεία των σημείων (λέξεων, εικόνων, ήχων, αντικειμένων, κινήσεων), σε ποικίλα συστήματα εντός των οποίων τα σημεία αλληλεπιδρούν και μετασχηματίζονται. Εστιάζει στη δόμηση και αποδόμηση νοημάτων, μηνυμάτων αλλά και αναπαραστάσεων της πραγματικότητας, σε όλες τις πτυχές του πολιτισμού (π.χ., κυρίαρχη κουλτούρα, «υπό»-κουλτούρες, στερεότυπα). Το εύρος της σημειωτικής ανάλυσης εκτείνεται από τον καθημερινό λόγο μέχρι τον επιστημονικό λόγο, από την τέχνη μέχρι την κριτική και την ιστορία της τέχνης, από τα θρησκευτικά και μεταφυσικά σύμβολα και τους μύθους μέχρι την «πραγματικότητα» των ΜΜΕ, από τα περιβάλλοντα άτυπης μάθησης μέχρι τα περιβάλλοντα της τυπικής εκπαίδευσης.Η Σημειωτική παρέχει νέα εργαλεία διανοητικής οργάνωσης των φαινομένων, νέους τρόπους αντίληψης και ερμηνείας του κόσμου.

 

Σε ποιους απευθύνεται το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Πολιτισμικές Σπουδές: Σημειωτική και Επικοινωνία»

Η διεπιστημονικότητα αποτελεί αξίωμα για τη Σημειωτική.

Η κατεύθυνση «Σημειωτική και Επικοινωνία» έχει διεπιστημονικό υπόβαθρο και παρέχει μια βάση για την εφαρμογή της σημειωτικών ιδεών και ερευνητικών προσεγγίσεων μεθόδων σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων και περιοχών.

Η διεπιστημονική φύση της Σημειωτικής επιτρέπει, στηρίζεται και προάγει την αλληλεπίδραση μεταξύ επιστημόνων από διάφορα ακαδημαϊκά πεδία. Η σημειωτική ανάλυση βρίσκει εφαρμογές σε όλα τα συστήματα επικοινωνίας όπως, μεταξύ άλλων, της γλώσσας, της λογοτεχνίας, των εικαστικών τεχνών, της μουσικής, του κινηματογράφου, των ψηφιακών τεχνών, της αρχιτεκτονικής και του περιβάλλοντος, της κριτικής της τέχνης, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, της εκπαίδευσης, της φιλοσοφίας, της διαφήμισης, της μόδας, της διοίκησης και της οργάνωσης επιχειρήσεων υπηρεσιών και μονάδων (εκπαίδευση, αθλητισμός, οικονομίας κ.α.). Εν ολίγοις, οποιαδήποτε μορφή έκφρασης και επικοινωνίας μπορεί να μελετηθεί υπό το πρίσμα της Σημειωτικής.

Σε αυτή τη θεώρηση, η κατεύθυνση «Σημειωτική και Επικοινωνία» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απευθύνεται σε όλους όσοι έχουν βασικές σπουδές (πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ) στα παραπάνω πεδία. Η ποικιλία στο ακαδημαϊκό υπόβαθρο των μεταπτυχιακών φοιτητών (αποκλίνουσα διάσταση) αποτελεί ένα ουσιαστικό χαρακτηριστικό του προγράμματος και λειτουργεί ως πλεονέκτημα: η διαφορετικότητα στη σύνθεση της ομάδας των μεταπτυχιακών φοιτητών συμβάλλει στη διεύρυνση των ορίων αντίληψης, διερεύνησης και ερμηνείας των σημείων, καθώς και στην ανάπτυξη πολλαπλών επιπέδων κατανόησης αναφορικά με τη δημιουργία και τη λειτουργία των συστημάτων επικοινωνίας (προθέσεις, μέσα, διαδικασίες, δράσεις και αντιδράσεις).

Εξάλλου, η περιχαράκωση των πρακτικών και των μεθοδολογιών κάθε ακαδημαϊκού πεδίου αποτελούν ένα από τα αντικείμενα έρευνας των σημειωτιστών. Ο ερευνητής της Σημειωτικής διαπραγματεύεται και ερμηνεύει τα όρια αυτής της περιχαράκωσης και συζητά το στοιχείο της υποκειμενικότητας της προσέγγισης σε κάθε ακαδημαϊκή ή/και μη-ακαδημαϊκή πρακτική.

Η Σημειωτική μάς βοηθά να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν υπάρχει μία και μοναδική ερμηνεία του κόσμου και ότι τα νοήματα αναδύονται ή/και δημιουργούνται μέσα από ενεργητικές διαδικασίες ερμηνείας, δηλαδή μέσα από την οπτική γωνία του παρατηρητή-ερευνητή.

Ακαδημαϊκές και Επαγγελματικές Προοπτικές

Οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Σημειωτική και Επικοινωνία» θα μπορούν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους σε επαγγελματικά πεδία που αφορούν στην Επικοινωνία (π.χ., διαφήμιση, συμβουλευτική, management) και τον Πολιτισμό (δράσεις, παρεμβάσεις, . Η περάτωση των σπουδών συνεπάγεται τη δυνατότητα περαιτέρω σπουδών, στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, σε επίπεδο Διδακτορικού Διπλώματος. Όλοι οι απόφοιτοι θα λάβουν Παιδαγωγική Πιστοποίηση καθώς το Πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νηπιαγωγών στις «Επιστήμες της Αγωγής»