ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ/ΟΥΣΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας μοριοδότησης επιτυχόντων/ουσών ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Κατεβάστε την ανακοίνωση και τον προσωρινό πίνακα εδώ

Ενστάσεις από 17/06/2022 έως και 23/06/2022 (ώρα 12:00μμ) στη διεύθυνση

https://diaviou.mst.uowm.gr/mst/enstasi/