ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ/ΟΥΣΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας μοριοδότησης επιτυχόντων/ουσων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

κατεβάστε την ανακοίνωση και τον πίνακα εδώ